projekt och Fastighetsutveckling

Ett led i Stendörrens affärsmodell och portföljstrategi är att genom utveckling av fastigheter
skapa ökat fastighetsvärde, avkastning och tillväxt. Vi arbetar aktivt med att förädla och
utveckla fastigheter i det geografiska fokusområdet, Storstockholm och Mälardalen.

Läs hela kapitlet

fastighetsförädling

Stendörrens fastighetsförädling syftar till att ta tillvara på fastigheternas möjlighet genom att möta kundernas förändrade behov genom moderniseringar och därigenom skapa god värdeökning för bolaget. Genom att utveckla, höja kvalitén och modernisera skapas förutsättningar för bibehållna och långa kundrelationer som genererar långsiktiga kassaflöden.

nyproduktion

Stendörren arbetar aktivt med att utnyttja befintliga byggrätter och tillskapa nya. I beståndet finns idag både detaljplanelagda byggrätter och framtida byggrätter som tillskapas genom ett aktivt detaljplanearbete. Utvecklingen av byggrätter är i huvudsak kunddriven. I syfte att minska riskexponeringen tecknas långa hyresavtal innan investeringen initieras.

bostadsbyggrätter

När Stockholmsregionen växer förändras också markanvändningen i dessa områden. Detta leder till att det i många traditionella lager- och industriområden skapas ett omvandlingstryck mot bostäder. Stendörren arbetar även med att hitta omvandlingsmöjligheter i fastighetsbeståndet och långsiktigt driva processen med att ta fram nya detaljplaner för bostäder.

GreenHub Bro

representerar ett nytt, spännande steg i Stendörrens strävan att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning. En möjlighet för bolaget att, tillsammans med sina hyresgäster, utveckla framtidens hållbara produktion, distribution och logistik i Sveriges grönaste logistikcenter.

 

Läs mer på greenhub.se

STÖRRE PÅGÅENDE FÖRÄDLINGSPROJEKT

POINT NACKA – en plats att växa på
Nio minuter från Stockholms Central, alldeles intill Värmdöleden och mitt i ett av huvudstadens mest expansiva områden, ligger STENDÖRRENS FÖRSTA KONCEPTFASTIGHET
POINT NACKA. Fastigheten på Ryssviksvägen 2 om ca 15 000 m2.

BILHALL I BROMMA
Under 2018 tecknade Stendörren två 12-åriga hyresavtal med Hedin Mölndal Bil AB och Hedin Stockholm Bil AB avseende två nya bilanläggningar i fastigheten Båglampan 25 i Ulvsunda, Bromma. Den nya anläggningen om dryga 9 000 m2 kommer inrymma försäljnings- och verkstadslokaler för Ford och Opel.

BILHALL I BÄSTA SKYLTLÄGE
I Skälby industriområde, mellan E4:an och gamla Stockholmsvägen, ligger en Stendörrenfastighet med ett helt UNIKT SKYLTLÄGE MOT E4:AN, och ska inrymma LeasePlans nya flaggskeppsanläggning för bilförsäljning. Avtalet innefattar en ombyggnation av bolagets befintliga fastighet på Truckvägen 2 i Upplands Väsby.

möt våra medarbetare

Det är väldigt tillfredställande att veta att vi är med och bygger den ”goda staden”. Här är alla fastighetsägare, inte bara Stendörren, med och bidrar med goda kommunikationer, trafik, miljö, kultur och natur. Sedan är det väldigt givande med ett så kreativt och aktiverande arbete.

Möt Anders Burman och Daniel Eriksson, Projektutveckling/Arkitekter

Läs hela intervjun

Våra Point Hus

Pointhusen syftar till att erbjuda lätt industrin verksamhetslokaler som kan samla den praktiska kapaciteten av lager och lätt industri och samtidigt erbjuda moderna kontor och showroom.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

020-62 00 40

Hjälp &
Support