HÅLLBARHET

Sedan starten 2014 har Stendörren Fastigheter haft en ambition att driva ett aktivt
hållbarhetsarbete i verksamheten. Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och
värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på ett ansvarstagande sätt.

fullständig rapport och gri index läs här

OPERATIONELL EXCELLENS

Bolagsstyrning
Transparens & kommunikation
Antikorruption
Krav och uppföljning av leverantörer, hyresgäster & Sammarbetspartners
Finansiering
Mänskliga rättigheter

AKTIV PARTNER FÖR HÅLLBART
SAMHÄLLSBYGGANDE

Innovation
Effektiva och flexibla lokaler
Driva hållbarhet i branschen
Attraktiv partner
Engagera sig i lokalsamhället

RESURSEFFEKTIVITET

Energieffektivtet
Miljömässiga materialval
Avfallshantering
Miljöcertifieradebyggnader
Förebygga förorening hos hyresgäster
Reducera klimatpåverkan

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Arbetsmiljö för anställda, hyresgäster och leverantörer
Mångfald & jämställdhet
Företagskultur & ledarskap
Nöjda medarbetare

total energianvändning

Förnyelsebara och icke förnyelsebara källor

  • Förnyelsebar och återvunnen energi, 96%
  • Icke förnyelsebara källor, 4%

8%

energiförbrukning per m2

När bolaget 2017 utvecklade sin hållbarhetsstrategi sattes mål om att reducera energiförbrukningen, mätt per m2, med 15 % till 2021.
Idag har vi kommit en bit på vägen när vi kan konstatera att energiförbrukning per m2 sedan 2017 minskat med 8%

5%

minskning TOTAL ENERGIANVÄNDNING, ABSOLUTA TAL

Bolagets absoluta totala klimatpåverkan 2019, mätt i tCO2e, har minskat med 5 % sedan 2017 vilket främst har att göra med ett aktivt beslut att fasa ut icke förnyelsebara energikällor, som oljepannor, mot fjärrvärme.

1 577

TON CO2 EKV, TOTAL KLIMATPÅVERKAN, ABSOLUTA TAL

Bolagets fastighetsbestånd i m2 har ökat med ca 30 % sedan 2017. Totalt har bolaget 4 oljepannor kvar i fastighetsbeståndet.  Stendörren klimatkompenserar via Siam Solar Energy , Thailand Gold Standard Global Goals som är en ledande aktör och projektutvecklare inom klimatkompensationsprojekt.

Stendörren klimatkompenserar via Siam Solar Energy, några highlights:

Genereras varje år 148477 MWH
Undviks varje år 79899 tCO2e
Arbeten skapade 140 st

Stendörren klimatkompenserar via Siam Solar Energy , Thailand Gold Standard Global Goals som är en ledande aktör och projektutvecklare inom klimatkompensationsprojekt.

Thailand är en av de största energikonsumenter i Sydostasien och den näst största importören av olja i regionen. Fossil energi utgör runt 80% av den totala energiefterfrågan. Solenergi spelar en viktig roll i Thailands framtida energitransformation. Siam Solar Energy project minskar Thailands beroende av importerad energi och driver ekonomisk utveckling i regionen och landet. Förutom att möta efterfrågan på energi i centrala Thailand så bidrar projektet till att förbättra den lokala infrastrukturen och skapar arbets-möjligheter lokalt. Highlights: Projektets påverkan utifrån de globala målen, ovan.

Läs mer här

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

020-62 00 40

Hjälp &
Support