formell årsredovisning 2020

Vill du ha ett tryckt exemplar maila info@stendorren.se

Läs den formella årsredovisningen (för skärm)

Hyreintäkter 631 Mkr
Driftnetto 481 Mkr
Belåningsgrad vid periodens utgång 50 %
Börsvärde 4327 Mkr
Långsiktigt substansvärde/aktie 136.59 kr
Soliditet 40 %
Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support