HÅLLBARHET

Sedan starten 2014 har Stendörren haft en ambition att driva ett aktivt hållbarhetsarbete. Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter på ett ansvarstagande sätt.

Arbetet mynnade ut i fyra fokusområden för Stendörren med ett antal olika väsentliga frågor inom varje fokusområde. Denna hållbarhetsrapport syftar till att presentera hur Stendörren bedriver sitt hållbarhetsarbete, varför bolaget prioriterar som det gör, hur resultatet sett ut 2020 och hur ambitionen ser ut framåt för att implementera sin hållbarhetsstrategi.

fullständig rapport och gri index läs här

OPERATIONELL EXCELLENS

Bolagsstyrning
Transparens & kommunikation
Antikorruption
Krav och uppföljning av leverantörer, hyresgäster & Sammarbetspartners
Finansiering
Mänskliga rättigheter

AKTIV PARTNER FÖR HÅLLBART
SAMHÄLLSBYGGANDE

Innovation
Effektiva och flexibla lokaler
Driva hållbarhet i branschen
Attraktiv partner
Engagera sig i lokalsamhället

RESURSEFFEKTIVITET

Energieffektivtet
Miljömässiga materialval
Avfallshantering
Miljöcertifieradebyggnader
Förebygga förorening hos hyresgäster
Reducera klimatpåverkan

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Arbetsmiljö för anställda, hyresgäster och leverantörer
Mångfald & jämställdhet
Företagskultur & ledarskap
Nöjda medarbetare

total energianvändning

Förnyelsebara och icke förnyelsebara källor

  • Förnyelsebar och återvunnen energi, 94%
  • Icke förnyelsebara källor, 6%

20%

energieffektivisering per m2 2017-2020

Trots att Stendörren inte kunnat genomföra alla planerade aktiviteter är det glädjande att energiintensiteten (kWh/m2) minskat med hela 20 % mellan 2017–2020.

53%

reducerad klimatpåverkan 2017-2020

Klimatpåverkan har minskat hela 53 % (KgCO2e/M2).

1 245

TON CO2 e

För att ytterligare reducera vår klimatpåverkan använder vi klimatkompensationsprojekt som verktyg.

Stendörren klimatkompenserar via Siam Solar Energy, några highlights:

Genereras varje år 148477 MWH
Undviks varje år 79899 tCO2e
Arbeten skapade 140 st

Stendörren klimatkompenserar via Siam Solar Energy , Thailand Gold Standard Global Goals som är en ledande aktör och projektutvecklare inom klimatkompensationsprojekt.

Thailand är en av de största energikonsumenter i Sydostasien och den näst största importören av olja i regionen. Fossil energi utgör runt 80% av den totala energiefterfrågan. Solenergi spelar en viktig roll i Thailands framtida energitransformation. Siam Solar Energy project minskar Thailands beroende av importerad energi och driver ekonomisk utveckling i regionen och landet. Förutom att möta efterfrågan på energi i centrala Thailand så bidrar projektet till att förbättra den lokala infrastrukturen och skapar arbets­möjligheter lokalt.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support