våra fastigheter

är väl belägna i en av Europas starkaste tillväxtregioner, Storstockholm och Mälardalen. Bolaget ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter i regionen och det är därför Stendörren vill äga, utveckla och förvärva fastigheter i denna region med fokus på lager, logistik och lätt industri. Fastighetsslaget ger en stabil, långsiktig avkastning, samtidigt som områdenas geografiska positionering och höga tillväxttakt möjliggör förädling och vidareutveckling av fastigheter. På så sätt skapas ett långsiktigt värde för bolagets kunder, deras verksamheter och de regioner som vi är verksamma i.

Läs hela kapitlet

areamässig uthyrningsgrad 87 %
ekonomisk uthyrningsgrad 87 %
Hyresintäkter ökade med 7 %

Geografisk fördelning, hyresintäkter

 • Stockholm, 31%
 • Upplands-Bro, 12%
 • Botkyrka, 8%
 • Västerås, 6%
 • Enköping, 6%
 • Täby, 5%
 • Södertälje, 4%
 • Uppsala, 4%
 • Eskilstuna, 4%
 • Nacka, 3%
 • Järfälla, 3%
 • Flen, 3%
 • Övrigt, 11%

FÖRDELNING UTHYRNINGSBAR YTA, % AV TOTAL YTA

 • Lager och logistik, 30%
 • Lätt industri, 14%
 • Kontor, 8%
 • Handel, 7%
 • Verksamhetslokaler, 41%

Antal fastigheter

Marknadsvärde

Hyresintäkter

Driftnetto

våra områden

Tillväxtkurvan i Stockholm och Mälardalen där Stendörren är verksam har pekat starkt uppåt i många år. Därför lägger Stendörren stor vikt på att identifiera intressanta industriområden med potential i Storstockholm och övriga Mälardalen. Fokus ligger sedan på att utveckla och förstärka närvaron i dessa områden. Det medför synergier både vad gäller förvaltning och uthyrning och möjliggör en rationell och kostnadseffektiv skötsel av fastigheterna.

stockholm

Under de senaste 10 åren har länet svarat för cirka 40 % av landets total BNP-tillväxt och mer än hälften av alla jobb som tillkommit under perioden kan härledas till Stockholmsregionen.

mälardalen

Regionens strategiska läge och utmärkta kommunikationer gör att regionen ses som ett av landets bästa lager- och logistiklägen. Den mycket goda infrastrukturen runt Mälardalen i kombination med containerhamn och kombiterminal i Södertälje skapar ett komplett utbud av transportslag. Det goda transportutbudet i regionen skapar närhet till Stockholm och Göteborg, men även till Norge och Danmark.

 

Största hyresgästerna

 • COOP Logistics AB, 9%
 • Exploria AB, 3%
 • Åtta.45 Tryckeri AB, 2%
 • Unilever Europe BV, 2%
 • Alfa Laval Tumba AB, 2%
 • Stockholm Vatten AB, 2%
 • Bactiguard AB, 1%
 • Fuchs Lubricants Swden AB, 1%
 • Enköpings kommun, 1%
 • Nacka Vatten och Avfall, 1%
 • Övrigt, 76%

våra 10 största hyresgäster

coop logistik

I fastigheten Nygård 2:14 i Upplands-Bro hyr Coop totalt 129 772 m2, omfattande huvudsakligen lagerlokaler samt kontor. Coops svenska huvudlager för kolonialvaror och fungerar som ett nav i företagets logistiknät.

stockholm vatten

Stockholm Vatten och Avfall förser 1,5 miljoner stockholmare med rent kranvatten varje dag, renar deras avloppsvatten och ser till att de kan ta hand om sitt avfall på ett miljömässigt sätt. Hyresavtalen i fastigheterna Fotocellen 2 och Stillbilden 6, och har en area
om 6 069 m2.

åtta.45 tryckeri ab

Åtta.45 hyr kontors- och produktionslokaler i fastigheten Veddesta 2:53 i Järfälla om totalt 11 287 m2. Fastigheten huserar en del av maskinparken för tryckeriet samt kontorsyta för administrativt arbete.

Unilever europe b.v

Unilever är ett handels- och livsmedelsföretag som tillverkar och säljer produkter under 400 olika varumärken runt om i världen. Unilever hyr en kontors- och lagerfastighet i Flen om totalt 13 121 m2. I fastigheten Talja 1:36 ryms frys- och varmlager samt kontor.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support