Bolagsstyrning

Stendörren Fastigheter är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Stendörren Fastigheter AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Bolagsstyrningen i Stendörren Fastigheter grundar sig på gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning och andra externa styrdokument och rekommendationer samt internt fastställda regler och riktlinjer, såsom bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support