Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741 höll den 20 maj 2021 årsstämma.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller närvara genom ombud ägde inte rum.

Dokument

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support