Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741 höll den 20 maj 2021 årsstämma.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller närvara genom ombud ägde inte rum.

Dokument

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support