Styrelse

Enligt Stendörren Fastigheter AB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Vid extra bolagsstämman den 4 februari 2022 valdes sex ordinarie styrelseledamöter.

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support