Investeringscase

4 goda skäl att investera i
Stendörren

1.

Stabilt kassaflöde

Stendörrens portfölj utgörs av högavkastande fastigheter inom logistik, lager och lätt industri med långa hyresavtal. Basen av hyresgäster är diversifierad och består av både väletablerade små och medelstora företag och stora multinationella företag från olika branscher.

2.

God tillväxt

Stendörrens fastigheter strategiskt belägna i tillväxtområden (befolkningsmässigt och ekonomiskt) i Storstockholm, Mälardalsregionen och andra nordiska tillväxtregioner. Hyresnivåerna ökar i takt med att efterfrågan på lokaler inom logistik och lätt industri i tätorter ökar, medan utbudet minskar med urbanisering som leder till omvandlingar till annan användning. En växande e-handel ger ökad efterfrågan på logistik- och lagerfastigheter, särskilt i urbana lägen, för att möta konsumenternas efterfrågan på korta leveranstider. Ytterligare tillväxt uppnås genom förvärv och verksamhetsförbättringar.

3.

Värdetillväxt i projekt

Stendörrens pipeline inom fastighetsutveckling innefattar möjligheter för nyutveckling av förstklassiga lokaler inom logistik samt förädlingsutveckling av lätta industrifastigheter. Dessutom innebär omvandling av fastigheter för alternativ användning, främst för bostadsändamål, ytterligare potential.

4.

STABIL FINANSIELL POSITION

Stendörren har banklån från flera av de ledande nordiska bankerna med kapitalmarknadsbaserad finansiering som komplement (seniora icke-säkerställda obligationer och hybridobligationer). Bolagets finanspolicy innebär att riskerna (belånings- och refinansieringsrisker) balanseras väl.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support