Anders Tägt

Anders Tägt

Styrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB sedan 2020. Anders var även styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB under perioden 23 januari 2019 – 22 januari 2020. Ordförande i ersättningsutskottet.

Född 1954.

Utbildning: Anders har studerat väg- och vattenbyggnadsteknik vid KTH.

Övriga nuvarande befattningar: Anders är styrelseordförande i kreditrådgivningskommittén i Brunswick Real Estate Capital Advisory AB.

Arbetslivserfarenhet: Anders har lång erfarenhet från fastighetssektorn och har under sina mer än 35 år inom bygg, fastighet och finans en bred branscherfarenhet. Anders har tidigare varit verksam inom NCC, Fastighetsaktiebolaget Regnbågen, Enskilda, Doughty Hanson & Co, Sagax samt flertalet tyska banker och senast som nordenansvarig för PBB.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Anders innehar inga aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support