Carl Mörk - Stendörren

Carl Mörk

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2016. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Född 1969.

Utbildning: Civilingenjör från KTH och MSc i fastighetsfinansiering från London School of Economics.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och verksam i Altira AB. Styrelseledamot i Vrenen Fastigheter. Styrelseordförande i Ankarhagen AB.

Arbetslivserfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsförvaltning i Sverige och i Europa. Tidigare verksam inom bl.a. Securum, som analytiker på Parkes & Co och som ansvarig för nordisk Asset Management på Doughty Hanson & Co. Grundade Altira 2003.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Carl innehar inga aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ). Altira AB, ett till Carl Mörk närstående bolag, äger 500 000 A-aktier och 2 551 720 B-aktier.

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support