Caroline Gebauer

Caroline Gebauer

Bolagsjurist

caroline.gebauer@stendorren.se

08-518 331 05

Caroline är bolagsjurist i Stendörren Fastigheter sedan 2017 och ansvarar för Bolagets legala frågor samt är styrelsens sekreterare.

Född 1980.

Utbildning: Caroline är utbildad jur kand från Uppsala Universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Hon har tidigare arbetat på Advokatfirman Vinge (2006-2017) och var dessförinnan tingsnotarie på Stockholms tingsrätt (2005-2006)

Caroline innehar 11 474 aktier och 30 000 teckningsoptioner i Stendörren Fastigheter AB (publ).

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support