Fredrik Brodin - Stendörren

Fredrik är verkställande direktör i Stendörren Fastigheter sedan 2014.

Född 1967.

Utbildning: Fredrik är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Hembla AB (publ).

Arbetslivserfarenhet: Fredrik Brodin har bred erfarenhet från fastighetsbranschen sedan 1994. Fredrik har varit verkställande direktör för fastighetsbolagen Cartera AB och Cartera Development AB samt för hotellbolaget Stay At Hotel Apart AB. Inom Kvalitena har Fredrik haft flera ledande positioner. Fredrik har även varit fastighetschef för D. Carnegie & Co AB.

Fredrik innehar 659 615 B-aktier och 53 974 teckningsoptioner i Stendörren Fastigheter AB (publ).

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support