Hans Runesten - Stendörren

Hans Runesten

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2014.

Född 1956.

Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Effnetplattformen AB. Styrelseledamot i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i HCS Holding 2010–2014. Styrelseledamot i tidigare moderbolag till Effnet AB 2002–2011. Medgrundare av AB Sagax 2004 och ledamot av dess styrelse 2004–2007. Koncernchef i Effnet- och Factumkoncernerna 2003–2009. Hans har en bred internationell erfarenhet från finansbranschen och har också arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel. Tidigare var Hans verksam inom EuroNordic Group och Mellon Bank, i London och i USA där han innehaft ett flertal chefsposter på olika nivåer. Dessförinnan arbetade Hans på Deutsche Bank i Tyskland.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning och till större aktieägare.

Hans Runesten äger direkt och som förmånstagare till kapitalförsäkringar 111 380 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support