Johan Malmberg

Investerings- och affärsutvecklingschef

johan.malmberg@stendorren.se

08-518 331 00

Johan Malmberg är Investerings- och affärsutvecklingschef på Stendörren Fastigheter sedan februari 2022. Dessförinnan var Johan transaktionschef på Stendörren under perioden augusti 2020 – februari 2022.

Född 1974.

Utbildning: Ekonomie kandidat från högskolan i Gävle samt utbildad fastighetsmäklare.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: När Johan år 2020 anställdes på Stendörren kom han närmast från en position som affärsutvecklingschef på bostadsföretaget Fastighets AB Förvaltaren. Dessförinnan arbetade Johan som fristående rådgivare till de börsnoterade fastighetsbolagen Hemfosa och Diös. Johan har även varit anställd rådgivare på fastighetskonsultbolagen Tenzing och Catella samt på Swedbank Corporate Finance. Johan har medverkat i ett stort antal fastighets- och kapitalmarknadstransaktioner under mer än 20 år i marknaden.

Johan innehar tillsammans med närstående 4 250 B-aktier och 12 000 teckningsoptioner i Stendörren Fastigheter AB (publ).

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support