Magnus Sundell

Magnus är vice verkställande direktör och CFO i Stendörren Fastigheter sedan 2014.

Född 1967.

Utbildning: Magnus är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Han har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen med tydligt fokus på finansiering och affärsutveckling. Senast var Magnus huvudansvarig för affärsutveckling inom fastighetsfinansiering på JLL Tenzing. Tidigare anställningar inkluderar Ambolt, Leimdörfer, GE Capial och PricewaterhouseCoopers.

Magnus innehar 26 000 B-aktier och 43 974 teckningsoptioner i Stendörren Fastigheter AB (publ).

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support