Per-Henrik Karlsson

Per-Henrik Karlsson

Ekonomidirektör

per-henrik.karlsson@stendorren.se

08-518 331 21

Per-Henrik är ekonomidirektör på Stendörren Fastigheter sedan 2020.

Född 1977.

Utbildning: Per-Henrik har en Master of Science in Economics and Business Administration från Växjö Universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Per-Henrik var innan sin roll som ekonomidirektör på Stendörren Fastigheter redovisningschef på bolaget i nästan ett år och kommer dessförinnan från en roll som Head of Nordic Accounting & Financial Control på NREP. Tidigare har Per-Henrik bland annat arbetat för Aberdeen Standard Investments som nordisk CFO och medlem i ledningsgruppen för en av deras fastighetsfonder samt som auktoriserad revisor på Ernst & Young.

Per-Henrik innehar tillsammans med närstående 46 B-aktier och 5 000 teckningsoptioner i Stendörren Fastigheter AB (publ).

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support