Seth Lieberman - Stendörren

Seth Lieberman

Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2014. Seth Lieberman var under perioden 2014 – 23 maj 2018 styrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB

Född 1961.

Utbildning: B.A. in Economics från Tufts University, USA.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Kvalitena AB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Svenskt Industriflyg AB. Seth är också strategi- och investeringsansvarig för Milanobaserade Advanced Capital’s Real Estate Fund of Funds. Vidare är Seth rådgivare till EQT Real Estate LP’s investeringskommitté.

Arbetslivserfarenhet: Seth har 33 års internationell erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat i USA och Europa. Seth har även bred erfarenhet av affärsutveckling, private equity-investeringar och finansiering från ett stort antal fastighetsbolag och fastighetsslag. Tidigare anställningar inkluderar ledande positioner på UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman Brothers International, Credit Suisse och GE Capital. Seth har varit aktivt involverad i Urban Land Institute Europe – interim CEO 2015 och tidigare medlem av ”European Executive Committee” repektive ”Global Audit Committee”.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Seth innehar 564 614 B-aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support