Seth Lieberman - Stendörren

Seth Lieberman

Styrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB sedan 2019. Seth Lieberman var även styrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB under perioden 2014 – 23 maj 2018. Under perioden 23 maj 2018 – 23 januari 2019 var Seth styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB.

Född 1961.

Utbildning: B.A. in Economics från Tufts University, USA.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Kvalitena AB och Svenskt Industriflyg AB. Seth är också strategi- och investeringsansvarig för Milanobaserade Advanced Capital’s Real Estate Fund of Funds. Vidare är Seth rådgivare till EQT Real Estate LP’s investeringskommitté.

Arbetslivserfarenhet: Seth har internationell erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat i USA och Europa. Seth har även bred erfarenhet av affärsutveckling, private equity-investeringar och finansiering från ett stort antal fastighetsbolag och fastighetsslag. Tidigare anställningar inkluderar ledande positioner på UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman Brothers International, Credit Suisse och GE Capital. Seth har varit aktivt involverad i Urban Land Institute Europe – interim CEO 2015 och tidigare medlem av ”European Executive Committee” repektive ”Global Audit Committee”.

Oberoende i förhållande till Stendörren Fastigheter och dess bolagsledning men inte till större aktieägare.

Seth innehar inga aktier i Stendörren Fastigheter AB (publ).

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support