Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Stendörrens mål med hållbarhetsarbetet är inte bara att möta förväntningar från olika grupper av intressenter. Bolaget vill även ligga i framkant när det gäller att skapa hållbara lösningar för samhället inom segmenten lager, logistik och lätt industri, och därigenom bidra till att lösa de utmaningar samhället står inför. Därför har Stendörren utvecklat en strategi för proaktivitet och positivt värdeskapande med fokus på energieffektivisering, accelererat arbetet med certifiering av fastigheter och hållbarhetslänkad finansiering.

Hållbarhetsstrategin består av fem olika fokusområden med tillhörande mål:

Läs mer i Stendörrens hållbarhetsrapport för 2021 (pdf)

 

HÅLLBARHET – MÅLUPPFYLLELSE

klimatpåverkan

 

41%

Reducerad klimatpåverkan (Kg COe/m2) mellan 2017-2021

energiintensitet

 

17%

Energieffektivisering (kwh/m2) per kvm mellan 2017-2021

fördelning förnyelsebara/återvunna energikällor i verksamheten

STENDÖRREN OCH FN:S GLOBALA MÅL

Världens nationer skrev 2015 under Agenda 2030, vilket inkluderar FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG). För att uppnå dessa mål krävs en gemensam insats på internationell, nationell och lokal nivå. Därför uppmanas alla företag att inkludera de globala målen i både strategi och rapportering. Stendörren stödjer Agenda 2030-målen och har identifierat åtta globala mål som direkt och indirekt har koppling till bolagets hållbarhetsstrategi, och där verksamhet kommer att ha en grundläggande inverkan:

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support