Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Stendörrens mål med hållbarhetsarbetet är inte bara att möta förväntningar från olika grupper av intressenter. Bolaget vill även ligga i framkant när det gäller att skapa hållbara lösningar för samhället inom segmenten lager, logistik och lätt industri, och därigenom bidra till att lösa de utmaningar samhället står inför. Därför har Stendörren utvecklat en strategi för proaktivitet och positivt värdeskapande med fokus på energieffektivisering, accelererat arbetet med certifiering av fastigheter och hållbarhetslänkad finansiering.

Hållbarhetsstrategin består av fem olika fokusområden med tillhörande mål:

LÄS MER I STENDÖRRENS HÅLLBARHETSRAPPORT FÖR 2022 (PDF)

 

STENDÖRREN OCH FN:S GLOBALA MÅL

Världens nationer skrev 2015 under Agenda 2030, vilket inkluderar FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG). För att uppnå dessa mål krävs en gemensam insats på internationell, nationell och lokal nivå. Därför uppmanas alla företag att inkludera de globala målen i både strategi och rapportering. Stendörren stödjer Agenda 2030-målen och har identifierat åtta globala mål som direkt och indirekt har koppling till bolagets hållbarhetsstrategi, och där verksamhet kommer att ha en grundläggande inverkan: