Vår hållbarhetsresa

Sedan starten 2014 har Stendörren Fastigheter haft en ambition att införliva ett aktivt hållbarhetsarbete i verksamheten. Bolagets affärsidé är att skapa långsik­tig tillväxt och värdeökning genom att förvärva, ut­veckla och förvalta fastigheter på ett ansvarstagande sätt. För att göra det behöver Bolaget möta framtidens krav från intressenter på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Under 2017 accelererade Stendör­ren Fastigheter hållbarhetsarbetet genom en systema­tisk intressentdialog och materialitetsanalys samt ett omfattande strategiarbete. Detta har mynnat ut i fyra fokusområden för Stendörren Fastigheter med ett antal olika väsentliga frågor inom varje fokusområde;

  1. Operationell excellens
  2. Aktiv partner för hållbart samhällsbyggande
  3. Resurseffektivitet
  4. Attraktiv arbetsgivare
Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support