Hållbarhetsrapport

I april 2018 släppte Stendörren sin första hållbarhets­rapport, för räkenskapsår 2017, enligt GRI Standards och i enlighet med det lagstadgade kravet på hållbar­hetsrapportering enligt ÅRL. Informationen omfattar frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, affärsetik samt hur Stendörren bidrar med samhällsnytta. Det redovisade innehållet ska spegla hur Stendörrens strategiskt och operativt arbetar med hållbarhetsfrågor, varför vi prioriterar vissa frågor framför andra och vad som är innehållet i vårt arbete.

Läs mer under  – Digital Årsredovisning 2018

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support