Historia

Bakgrund

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med lokaler huvudsakligen för lager, logistik och lätt industri i Storstockholms- och Mälardalsregionen.
Stendörren har sitt ursprung i Kvalitena AB (publ). Den 10 april 2018 flyttades aktien till Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag, Mid Cap.

2018

Bolagets aktie handlas från 10 april 2018 på Nasdaq Stockholms huvudlista. Flera fastigheter förvärvas och hyresintäkterna ökar med 19% under året, fastighetsbeståndet består nu av 121 stycken fastigheter med ett fastighetsvärde på 8,4 miljarder. Den 27/11 offentliggjorde EQT Real Estate ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren och vid utgången av året kontrollerar EQT Real Estate 57,2% av rösterna i bolaget.

2017

Stendörren fortsätter arbetet med att utveckla Nygårds industriområde och lanserar det under namnet GreenHub Bro – det ska bli Sveriges modernaste och grönaste logistikcentrum.

Stendörren fortsätter sin tillväxtresa och har nu 100 fastigheter med en uthyrbar yta på 603 000 m2 och ett fastighetsvärde på ca 6,5 miljarder.

2016

Stendörren utökar sin närvaro i Upplands-Bro kommun och påbörjar utvecklingen för att skapa ett nytt logistikcentra i Nygårds industriområde.

I september får bolaget även ett positivt startbesked från Botkyrka kommun för framtagande av ny detaljplan på fastigheten Tegelbruket 1. Förslaget till ny detaljplan omfattar cirka 800 nya bostäder samt lokaler för handel och annan verksamhet.

Stendörren äger nu 95 fastigheter till ett värde om 5,8 miljarder kronor. Bolaget lanserar sitt första Point-hus i Nacka, utvecklat efter ett nytt koncept för förädlande av industri- och kontorsfastigheter i attraktiva geografiska lägen.

2015

Bolaget fortsätter att växa genom att förvärva fler fastigheter, samtidigt som uppbyggnaden av en organisation fortsätter med bl.a. uppbyggnaden av en egen uthyrningsorganisation.

Stendörren förstärker den geografiska positioneringen i Mälardalen genom att förvärva sin första fastighet i Uppsala och äger nu fastigheter för 5,4 miljarder.

2014

Stendörren noteras på First North på Stockholmsbörsen med ett fastighetsbestånd på 2,2 miljarder och ca 275 000 m2 uthyrbar yta. Samtidigt påbörjades uppbyggnaden av en egen organisation.

Bolaget påbörjar en kraftig tillväxtresa tack vare en hög transaktionstakt dubblas fastighetsvärdet till 4,4 miljarder och fastighetsbeståndet består nu av 75 stycken fastigheter i Storstockholm och Mälardalen.

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support