Medarbetarintervjuer

Therese Löfqvist, Förvaltare

THERESE LÖFQVIST ARBETAR SOM

fastighetsförvaltare på Stendörren. På frågan om vad hennes arbete går ut på svarar hon glatt: Att omprioritera.
– Jag arbetar både administrativt och ute på fältet och vet aldrig hur min dag ska se ut i förväg, förklara hon sedan. Det innebär att jag måste ha en bra balans mellan kontakten med hyresgäster och entreprenörer och internt samarbete, och veta när jag ska ändra om i schemat.

Therese började plugga fastighetsförvaltning 2008, och hade erfarenhet från andra fastighetsbolag när hon blev lockad till Stendörren av ex-kollegor efter en föräldraledighet.
En dag på jobbet ser som sagt aldrig ut som Therese har pla-nerat i huvudet.
– Det kan vara allt från att sitta med fakturor och avtal, till att vara ute på plats för att träffa hyresgäster, planera underhåll med driftteknikerna, eller inspektera en vattenskada eller ett tak som ska läggas om, berättar hon.

Estetiskt är Magneten 18, en blandfastighet från 40-talet med stora vackra glaspartier, Therese favoritfastighet i Stendörrens bestånd.
– Fastigheten är delvis kulturklassad, berättar hon, därför har vi sett värde i att försöka behålla tidstypiska detaljer som den gamla industriskorstenen.

EN ROLL I STÄNDIG FÖRÄNDRING

För att göra ett bra jobb i hennes roll menar Therese att man som sagt snabbt måste kunna prioritera om. Sedan krävs en stor portion flexibilitet, ödmjukhet och lyhördhet.
– Jag jobbar mycket relationsskapande och sitter regelbundet i förhandlingar med hyresgäster, förklarar hon, och då måste man vara både lite politiker och lite diplomat.
Bäst med arbetet är just flexibiliteten, tycker Therese. Att en och samma roll kan vara så varierad och utvecklande.
– Det kan handla om allt från kluriga juridiska ärenden, till att man utvecklas på den tekniska fronten, eller lär nytt inom det administrativa, med avtal och förhandlingar. I det här jobbet blir man aldrig klar, konstaterar hon, det är också det som gör det så spännande!

 

 

Avin Faily, Projektledare

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag är utbildad byggnadsingenjör och har arbetat som konsult i byggbranschen i 12 år. På Stendörren har jag en roll som innebär ansvar både som projektledare och projekteringsledare. Som projektledare har jag det övergripande ansvaret att driva projekten inom de ekonomiska och tekniska ramarna som vi sätter upp – från idé eller påskrivet hyresavtal till förverkligande och överlämnande till hyresgäst och förvaltning. Som projekteringsledare är jag med och utformar projektet, ansvarar för ledning och fördelning av arbetet, ser till att rätt handlingar projekteras och att de möter myndighetskrav. Jag kontrakterar även byggare och är med i hela processen till dess att vi lämnar över fastigheten till förvaltning. Att jobba med en tvådelad roll passar mig bra, eftersom det gör det enklare att ha kontroll över projekten. Dessutom gör det att vi behåller kunskapen inom bolaget.

Varför valde du Stendörren?

Jag blev uppringd av en före detta kollega som arbetar på Stendörren, som frågade om jag ville byta jobb. Jag föreslog att Stendörren skulle ta in mig som konsult först för att se om vi skulle fungera bra ihop, och de gav mig uppdraget som projekteringsledare i ett projekt. Det fantastiska mottagandet från medarbetarna i kombination med bolagets vision var lockande, och jag kände mig trygg i att tacka ja till erbjudandet att börja på projektavdelningen.

Hur ser en dag på jobbet ut?

När jag inte har möten eller besöker byggprojekt jobbar jag främst med administration. Det handlar om allt från protokollskrivning, ekonomi, kontakt med hyresgäster och myndigheter till besiktningar och överlämningar. Och så blir det en hel del samtal med konsulter. Jag är spindeln i nätet för mina projekt. Därför innebär min roll inte bara jobb på kontorstid. Jag sitter inte vid datorn dygnet runt, men jag är nåbar 24/7 och svarar på mail och telefon. Det här jobbet är en livsstil. Det passar inte alla, men jag trivs utmärkt med det.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Tydliga ramar är A och O – tekniska, ekonomiska och tidsmässiga. Det är helt avgörande att alla är överens om vad som förväntas. Sedan har det varit ett önskemål från mig på alla mina uppdrag att jag har med mig en medarbetare, oftast en byggledare från Stendörren, främst för att säkra att ingen information går förlorad och att det finns någon att bolla med. Ingen är fullärd i byggbranschen och förutsättningarna ändras hela tiden, så det här är helt avgörande. Sist men inte minst måste man vara lösningsorienterad och tydlig med besked till alla deltagare i projekten.

Bäst med ditt arbete?

När man verkligen har möjlighet att få vara med från idé, från det första strecket på pappret, till överlämnande av en fastighet till förvaltning. Den känslan går inte att beskriva. Jag är kontrollmänniska och har svårt att släppa taget om projekt, men när jag ser hyresgästen när de flyttar in och är nöjda med produkten, då känns det fantastiskt att kunna göra det.

Vilken är din favoritfastighet?

Det måste vara en av våra konceptfastigheter Point Nacka. Jag sitter där och arbetar när jag är i Stockholm. Jag tycker om den dels för att byggnaden har en så fin känsla, och dels för att jag är så otroligt nöjd med förvaltaren, som är så där rak och tydlig som jag uppskattar.

Avin Faily

Frieda Tibi, Affärscontroller

Vad har du för bakgrund och vad har du för roll på Stendörren?

Min pappa arbetar med fastigheter, och så länge jag kan minnas har jag hjälpt honom med allt från den löpande bokföringen till att byta ut tvättmaskiner i Tierp och städa trappuppgångar i Uppsala. Det tror jag har format min inställning till fastighetsbranschen. Yrkesmässigt har jag en bakgrund som ekonom inom fastighetsförvaltning. Hösten 2017 tillkom en ny tjänst som affärscontroller på Stendörren som verkade spännande. Man ville internrekrytera för att få med sig den kompetens som redan fanns från ekonomi i uppbyggnaden av den nya funktionen på fastighetssidan, och jag är jätteglad att det var jag som fick den möjligheten.

Varför valde du Stendörren?

Jag gick över från moderbolaget Kvalitena till Stendörrens ekonomiavdelning 2015 för att jag tyckte att det kändes både roligt och utmanande att få vara med om att bygga upp, och växa med, ett börsbolag från start.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Jag har i början av min nya tjänst arbetat mycket med att implementera vårt nya affärssystem som nu sakta börjar sätta sig i organisationen. Det mer vardagliga arbetet består av att analysera och sammanställa information till våra kvartalsrapporter och årsredovisningar, bistå ledningsgruppen med prognoser, uppföljningar och analyser hänförliga till våra hyresgäster och hyresavtal.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Min roll går ut på att ta fram trender och förstå vad som finns bakom siffrorna för att ha ett bra underlag att planera verksamheten framåt. Därför är det viktigt att ha bra ”verktyg” som vårt nya affärssystem att jobba med, även om en stor del av mitt jobb görs i Excel. Man ska också vara noggrann och uppmärksam på de förändringar och korrigeringar som görs löpande, och vara snabb på att uppdatera fastighetssystemet vid förvärv eller avyttring så att all information alltid finns tillgänglig.

Vad är bäst med ditt jobb?

Det är roligt att arbeta på ett företag som man kan växa med, att få möjlighet att arbeta med olika arbetsuppgifter på olika avdelningar och fortsätta lära sig mer om fastighetsbranschen. I min nya roll har jag god användning av min erfarenhet som ekonom, men får också se en annan sida än ”bara” ekonomi, vilket ger en mer detaljerad bild av våra fastigheter och vilka våra hyresgäster är.

Men framförallt känns det jättebra att ha fått förtroendet att avancera inom Bolaget och utveckla den nya tjänsten som affärscontroller. Det gör att jag också känner ett större engagemang, inte bara för vår verksamhet, utan även för våra hyresgäster och fastighetsbranschen i stort.

Frieda Tibi

Fredrik Bergström

Fredrik ”Freddan” Bergström, Driftingenjör

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag började som driftsingenjör i en tekniktät fastighet där hyresgästen tillverkar microchip. Redan då, på 90-talet, jobbade vi med hållbarhet och tittade mycket på energi och värmeåtervinning. Jag lämnade fastigheten i några år för att jobba med bl.a. processvattenrening för tillverkningsindustrin, men återvände ”hem” igen 2006 till jobbet som driftsansvarig. Idag är det mitt ansvar att vi har system på plats som hjälper oss att optimera vår energianvändning i den och alla andra Stendörren-fastigheter. En del av det arbetet går ut på att, tillsammans med hyresgästerna, lägga strategier och titta på hur vi gemensamt kan skapa mest nytta för att på så sätt minska fastigheternas och verksamheternas miljöpåverkan. En annan, att titta på de alternativa uppvärmningslösningar som finns till buds och se till att alla teknikförbättringar och -utbyten som görs är optimerade för att spara både energi och kostnader och vara hållbara på sikt.

Varför valde du Stendörren?

Det var Stendörren som valde mig. När de köpte fastigheten där jag var driftsansvarig, blev jag uppringd av VDn och tillfrågad om jag inte ville ta rollen som teknisk förvaltare. Jag tyckte det lät både utmanande och roligt, så jag tackade ja.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Med min tjänst och teknikbakgrund så varierar det väldigt mycket. Ena dagen sitter jag på kontoret och analyserar energiåtgång och -kostnader för olika fastigheter, jobbar med budgetar eller läser prospekt för nybyggnadsprojekt. Nästa dag är jag ute på fältet och utvärderar ett stort objekt eller stämmer av med drifts- och fastighetstekniker.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Det blir roligare om man är lite tekniknörd. A och O är att ha vettiga system att jobba emot för att hela tiden kunna följa upp energi- och vattenförbrukning. Sedan är det viktigt med engagerade medarbetare. Vi har valt att ha egen driftspersonal ute i våra fastigheter, istället för att köpa in tjänsten. Det är vi ensamma om och det ger oss en unik kontinuitet jämtemot hyresgästerna. Hållbar förändring tar tid, så sist men inte minst är det bra med en stor portion tålamod, och att aldrig nöja sig med ett nej.

Vad är bäst med ditt jobb?

Det är variationen. Det är den som gör att jag kliver upp om mornarna. Om jag ska lyfta ett par saker är det möjligheten att få arbeta åt en arbetsgivare som har fokus på hållbarhet ur ett miljöperspektiv. Att få vara med och utveckla det arbetet och vara delaktig i alla delar av processen, från budgetering och systemuppbyggnad till uppföljning, är väldigt givande. Sedan är det så klart speciellt att ha fått vara med och forma Bolaget ända sedan börsintroduktionen. Och så är det ett glatt gäng som arbetar på Stendörren, som tar varandra på allvar, lyssnar och respekterar varandras roller och kompetens.

Malin Haraldsson och Anton Drane

Malin Haraldsson och Anton Drane, Fastighetstekniker

Vad har ni för bakgrund och roller på Stendörren?

MALIN: Jag jobbade tidigare under ganska många år med drift inom telecom, men skolade om mig till fastighetstekniker 2009. De fastigheter jag ansvarar för driften av finns i södra Stockholm, från Botkyrka till Högdalen.

ANTON: Efter gymnasiet jobbade jag med event och scenbyggen, ljus och ljud. Men jag lessnade på att alltid jobba natt, så jag läste till fastighetsingenjör på Yrkeshögskolan och har arbetat både inom förvaltning och hos en annan fastighetsägare som fastighetstekniker innan jag kom till Stendörren. Idag har jag samma roll som Malin och ansvarar också för driften av Stendörrens fastigheter i södra Stockholm.

Varför valde ni Stendörren?

MALIN: Jag blev faktiskt ”headhuntad”. Jag hade redan en bra bild av företaget eftersom jag känner flera som arbetade på Stendörren. När en av de kontakterna ringde och frågade om inte jag skulle börja var det inget svårt val.

ANTON: Jag blev hitlockad av en förvaltare som jag hade jobbat med på en tidigare arbetsplats som talade varmt om Stendörren. Jag litade på henne när hon sade att det var bra här, och hon hade rätt. Jag stormtrivs!

Hur ser en dag på jobbet ut?

MALIN: För att arbeta effektivt och förebyggande ”ronderar” jag driftutrymmen i mina fastigheter regelbundet. Men man kan ju inte förutse allt, så det kommer ju en del felanmälningar från hyresgäster också, som mailar, ringer eller anmäler sitt ärende på hemsidan. Då får jag ett pling i min telefon och rycker ut. Så det blir en del tid i bilen också, men jag försöker att planera mina besök för att minimera den. Sedan blir det oftast ett par timmar vid skrivbordet, med garantiärenden, kontakter med leverantörer, fakturafrågor osv.

ANTON: Det går inte att säga, alla dagar ser olika ut. Vissa dagar är man ute och far kors och tvärs för att byta eller besiktiga saker, andra dagar sitter man på kontoret. Förutom att vara den som hyresgästerna träffar oftast så är det också vi som beställer reparationer och har kontakt med alla låssmeder, elektriker, rörmokare, snickare osv. som arbetar i våra fastigheter. Det betyder att vi, förutom att rapportera felanmälningar och följa upp garantiärenden, också tar in offerter och är de som granskar fakturor för genomförda jobb.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i er roll?

MALIN: Förmågan att vara problemlösare, har man den och social kompetens så klarar man sig långt.

ANTON: Man måste kunna prioritera. Vi har kontakt med många – förvaltare, uthyrare och chefer. Listan på saker att göra är oändligt lång och alla vill ju att deras problem ska åtgärdas först. Men om man bara lär sig att strukturera upp arbetet så behöver det inte bli stressigt.

Vad är bäst med ert jobb?

MALIN: Förtroendet vi har, att vi är fria att drifta på det sätt vi tycker är bäst, och bredden på arbetsuppgifterna. Allt från att byta ett lysrör till att vara med i ett projekt eller ta in offerter och prisförhandla för att effektivisera och sänka kostnader. Och så alla kollegorna så klart. Vi har en skön stämning på jobbet med högt i tak och mycket skratt.

ANTON: De omväxlande arbetsuppgifterna och friheten. Att alla medarbetare kan lägga upp sitt arbete på det sätt som passar dem. Men så har vi ju en hel del ansvar också, och är i många fall ansiktet utåt mot hyresgästerna, och då är det viktigt att ha gehör från ledningen. Det upplever jag att vi har.

Ksenia glans, Uthyrare

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag arbetar som uthyrare på Stendörren. Jag läste ett kandidat- och mastersprogram inom Fastighetsekonomi och Fastighetsutveckling på KTH och arbetade som konsult ett par år innan jag började här.

Varför valde du Stendörren?

Jag sökte mig till Stendörren för att företaget kändes spännande och ungt. Jag ville få möjlighet att forma och utveckla min arbetsroll själv, och det kändes som om jag skulle få göra det här.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Det varierar väldigt mycket. Det är en av sakerna som jag uppskattar mest med jobbet. Vissa dagar arbetar jag med planering och tar fram offerter, avtal och annonser, medan andra spenderas ”på fältet” med visningar av lokaler eller möten med presumtiva hyresgäster. Men möjligheten att träffa så mycket nya människor, både stora globala aktörer och mindre företag med några få anställda, är nog det största pluset med jobbet.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Man måste se och förstå kundens behov, helst innan det uppstår, men även vara lyhörd för de önskemål som finns från både existerande och blivande hyresgäster. En annan viktig egenskap är att ha god marknadskännedom och kunna jobba långsiktigt med att driva värde för både Stendörren och våra kunder.

Vad är bäst med ditt jobb?

Min bästa kundupplevelse hittills, jag har jobbat i branschen i tre år och hoppas på många fler, är själva förhandlingsprocessen. Att tillsammans med kunden arbeta fram en överenskommelse och en slutprodukt som är början till ett långt samarbete, som båda parter känner sig nöjda med. Det går alltid bäst när hyresgästerna är engagerade i lokalfrågan och kommer med feedback och input under processen.

Ksenia Glans

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support