Medarbetarintervjuer

Frieda Tibi, Affärscontroller

Vad har du för bakgrund och vad har du för roll på Stendörren?

Min pappa arbetar med fastigheter, och så länge jag kan minnas har jag hjälpt honom med allt från den löpande bokföringen till att byta ut tvättmaskiner i Tierp och städa trappuppgångar i Uppsala. Det tror jag har format min inställning till fastighetsbranschen. Yrkesmässigt har jag en bakgrund som ekonom inom fastighetsförvaltning. Hösten 2017 tillkom en ny tjänst som affärscontroller på Stendörren som verkade spännande. Man ville internrekrytera för att få med sig den kompetens som redan fanns från ekonomi i uppbyggnaden av den nya funktionen på fastighetssidan, och jag är jätteglad att det var jag som fick den möjligheten.

Varför valde du Stendörren?

Jag gick över från moderbolaget Kvalitena till Stendörrens ekonomiavdelning 2015 för att jag tyckte att det kändes både roligt och utmanande att få vara med om att bygga upp, och växa med, ett börsbolag från start.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Jag har i början av min nya tjänst arbetat mycket med att implementera vårt nya affärssystem som nu sakta börjar sätta sig i organisationen. Det mer vardagliga arbetet består av att analysera och sammanställa information till våra kvartalsrapporter och årsredovisningar, bistå ledningsgruppen med prognoser, uppföljningar och analyser hänförliga till våra hyresgäster och hyresavtal.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Min roll går ut på att ta fram trender och förstå vad som finns bakom siffrorna för att ha ett bra underlag att planera verksamheten framåt. Därför är det viktigt att ha bra ”verktyg” som vårt nya affärssystem att jobba med, även om en stor del av mitt jobb görs i Excel. Man ska också vara noggrann och uppmärksam på de förändringar och korrigeringar som görs löpande, och vara snabb på att uppdatera fastighetssystemet vid förvärv eller avyttring så att all information alltid finns tillgänglig.

Vad är bäst med ditt jobb?

Det är roligt att arbeta på ett företag som man kan växa med, att få möjlighet att arbeta med olika arbetsuppgifter på olika avdelningar och fortsätta lära sig mer om fastighetsbranschen. I min nya roll har jag god användning av min erfarenhet som ekonom, men får också se en annan sida än ”bara” ekonomi, vilket ger en mer detaljerad bild av våra fastigheter och vilka våra hyresgäster är.

Men framförallt känns det jättebra att ha fått förtroendet att avancera inom Bolaget och utveckla den nya tjänsten som affärscontroller. Det gör att jag också känner ett större engagemang, inte bara för vår verksamhet, utan även för våra hyresgäster och fastighetsbranschen i stort.

Frieda Tibi

Fredrik Bergström

Fredrik ”Freddan” Bergström, Driftingenjör

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag började som driftsingenjör i en tekniktät fastighet där hyresgästen tillverkar microchip. Redan då, på 90-talet, jobbade vi med hållbarhet och tittade mycket på energi och värmeåtervinning. Jag lämnade fastigheten i några år för att jobba med bl.a. processvattenrening för tillverkningsindustrin, men återvände ”hem” igen 2006 till jobbet som driftsansvarig. Idag är det mitt ansvar att vi har system på plats som hjälper oss att optimera vår energianvändning i den och alla andra Stendörren-fastigheter. En del av det arbetet går ut på att, tillsammans med hyresgästerna, lägga strategier och titta på hur vi gemensamt kan skapa mest nytta för att på så sätt minska fastigheternas och verksamheternas miljöpåverkan. En annan, att titta på de alternativa uppvärmningslösningar som finns till buds och se till att alla teknikförbättringar och -utbyten som görs är optimerade för att spara både energi och kostnader och vara hållbara på sikt.

Varför valde du Stendörren?

Det var Stendörren som valde mig. När de köpte fastigheten där jag var driftsansvarig, blev jag uppringd av VDn och tillfrågad om jag inte ville ta rollen som teknisk förvaltare. Jag tyckte det lät både utmanande och roligt, så jag tackade ja.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Med min tjänst och teknikbakgrund så varierar det väldigt mycket. Ena dagen sitter jag på kontoret och analyserar energiåtgång och -kostnader för olika fastigheter, jobbar med budgetar eller läser prospekt för nybyggnadsprojekt. Nästa dag är jag ute på fältet och utvärderar ett stort objekt eller stämmer av med drifts- och fastighetstekniker.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Det blir roligare om man är lite tekniknörd. A och O är att ha vettiga system att jobba emot för att hela tiden kunna följa upp energi- och vattenförbrukning. Sedan är det viktigt med engagerade medarbetare. Vi har valt att ha egen driftspersonal ute i våra fastigheter, istället för att köpa in tjänsten. Det är vi ensamma om och det ger oss en unik kontinuitet jämtemot hyresgästerna. Hållbar förändring tar tid, så sist men inte minst är det bra med en stor portion tålamod, och att aldrig nöja sig med ett nej.

Vad är bäst med ditt jobb?

Det är variationen. Det är den som gör att jag kliver upp om mornarna. Om jag ska lyfta ett par saker är det möjligheten att få arbeta åt en arbetsgivare som har fokus på hållbarhet ur ett miljöperspektiv. Att få vara med och utveckla det arbetet och vara delaktig i alla delar av processen, från budgetering och systemuppbyggnad till uppföljning, är väldigt givande. Sedan är det så klart speciellt att ha fått vara med och forma Bolaget ända sedan börsintroduktionen. Och så är det ett glatt gäng som arbetar på Stendörren, som tar varandra på allvar, lyssnar och respekterar varandras roller och kompetens.

Johan Bråkenhielm, Transaktionschef

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag jobbar som transaktionschef på Stendörren och har ansvaret för Bolagets fastighetsförvärv, vilket är ett av de sätt som Bolaget ska växa på. Jag är i grunden civilingenjör från KTH, och har sedan min examen arbetat med fastighetsfrågor både i Sverige och utomlands, på globala banker, rådgivningsfirmor och i fondstrukturer. Huvuddelen av min karriär har jag arbetat med transaktioner, d.v.s. köp och försäljning av fastigheter, men jag har även en hel del erfarenhet av portfölj- och marknadsanalyser, vilket har gett mig en bredare och bättre förståelse för fastigheter som investeringsobjekt.

Varför valde du Stendörren?

Jag var väl bekant med Stendörren innan jag började här. Faktum är att jag sålde en fastighet till Stendörren en gång i tiden, så man kan säga att jag kom tillbaka hem några år senare. Jag ville arbeta här för att jag kände att jag verkligen kunde vara med och åstadkomma något. Bolaget har en stark framåtanda, vi både vill och kan växa, och det känns spännande att få vara med och bidra till det.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Ett av mina ansvarsområden är att hitta nya investeringsmöjligheter. Det innebär att tala med allt från fastighetsägare, kommuner och mäklare, till förvaltare och tekniker. Jag är också ute och tittar på fastigheter i väldigt hög grad. Jag vill se det jag lägger bud på och köper. Gör vi en affär har jag oftast varit i fastigheten ett antal gånger. Innan dess träffar jag även värderingsmän, andra rådgivare och tekniker för att avgöra skicket på fastigheten inför förhandlingar med säljare, eller köpare, för vi säljer ju en viss del av vårt bestånd också.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Den sociala biten är helt avgörande. Jag träffar enormt mycket människor under en arbetsdag och det gäller att vara oerhört lyhörd och möta var och en på ett sätt som bygger förtroende. Ofta är det inte högsta bud som vinner i en förhandling, utan den som har störst sannolikhet att genomföra affären – den man kan lita på. Sedan måste man vara analytiskt lagd och alltid tänka nytt. Ska man lyckas kan man inte göra som alla andra. Och man får aldrig ge upp. Ibland måste man vända på ett case flera varv för att hitta den där unika förutsättningen som ingen annan har sett. Sist men inte minst är det lika viktigt att kunna säga nej till en affär som inte är bra som det är att säga ja till en med potential.

Vad är bäst med ditt jobb?

Det är en stor tillfredsställelse att se de investeringar som man varit med och gjort växa, och känna att man bidrar till Bolagets utveckling. Sedan är medarbetarnas engagemang fantastiskt. Stendörren är ingen stor drake, men det behöver man inte vara om man har hängivna anställda som alla har viljan att utveckla Bolaget.

Johan Bråkenhielm

Malin Haraldsson och Anton Drane

Malin Haraldsson och Anton Drane, Fastighetstekniker

Vad har ni för bakgrund och roller på Stendörren?

MALIN: Jag jobbade tidigare under ganska många år med drift inom telecom, men skolade om mig till fastighetstekniker 2009. De fastigheter jag ansvarar för driften av finns i södra Stockholm, från Botkyrka till Högdalen.

ANTON: Efter gymnasiet jobbade jag med event och scenbyggen, ljus och ljud. Men jag lessnade på att alltid jobba natt, så jag läste till fastighetsingenjör på Yrkeshögskolan och har arbetat både inom förvaltning och hos en annan fastighetsägare som fastighetstekniker innan jag kom till Stendörren. Idag har jag samma roll som Malin och ansvarar också för driften av Stendörrens fastigheter i södra Stockholm.

Varför valde ni Stendörren?

MALIN: Jag blev faktiskt ”headhuntad”. Jag hade redan en bra bild av företaget eftersom jag känner flera som arbetade på Stendörren. När en av de kontakterna ringde och frågade om inte jag skulle börja var det inget svårt val.

ANTON: Jag blev hitlockad av en förvaltare som jag hade jobbat med på en tidigare arbetsplats som talade varmt om Stendörren. Jag litade på henne när hon sade att det var bra här, och hon hade rätt. Jag stormtrivs!

Hur ser en dag på jobbet ut?

MALIN: För att arbeta effektivt och förebyggande ”ronderar” jag driftutrymmen i mina fastigheter regelbundet. Men man kan ju inte förutse allt, så det kommer ju en del felanmälningar från hyresgäster också, som mailar, ringer eller anmäler sitt ärende på hemsidan. Då får jag ett pling i min telefon och rycker ut. Så det blir en del tid i bilen också, men jag försöker att planera mina besök för att minimera den. Sedan blir det oftast ett par timmar vid skrivbordet, med garantiärenden, kontakter med leverantörer, fakturafrågor osv.

ANTON: Det går inte att säga, alla dagar ser olika ut. Vissa dagar är man ute och far kors och tvärs för att byta eller besiktiga saker, andra dagar sitter man på kontoret. Förutom att vara den som hyresgästerna träffar oftast så är det också vi som beställer reparationer och har kontakt med alla låssmeder, elektriker, rörmokare, snickare osv. som arbetar i våra fastigheter. Det betyder att vi, förutom att rapportera felanmälningar och följa upp garantiärenden, också tar in offerter och är de som granskar fakturor för genomförda jobb.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i er roll?

MALIN: Förmågan att vara problemlösare, har man den och social kompetens så klarar man sig långt.

ANTON: Man måste kunna prioritera. Vi har kontakt med många – förvaltare, uthyrare och chefer. Listan på saker att göra är oändligt lång och alla vill ju att deras problem ska åtgärdas först. Men om man bara lär sig att strukturera upp arbetet så behöver det inte bli stressigt.

Vad är bäst med ert jobb?

MALIN: Förtroendet vi har, att vi är fria att drifta på det sätt vi tycker är bäst, och bredden på arbetsuppgifterna. Allt från att byta ett lysrör till att vara med i ett projekt eller ta in offerter och prisförhandla för att effektivisera och sänka kostnader. Och så alla kollegorna så klart. Vi har en skön stämning på jobbet med högt i tak och mycket skratt.

ANTON: De omväxlande arbetsuppgifterna och friheten. Att alla medarbetare kan lägga upp sitt arbete på det sätt som passar dem. Men så har vi ju en hel del ansvar också, och är i många fall ansiktet utåt mot hyresgästerna, och då är det viktigt att ha gehör från ledningen. Det upplever jag att vi har.

Katarina Stannervik, Förvaltare

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag är förhållandevis ny på min tjänst, jag började sommaren 2016 som förvaltare på Stendörren. Däremot har jag jobbat i fastighetsbranschen sedan 1998 och har lång erfarenhet av förvaltning av allt från bostäder, köpcentrum, muséer och kulturbyggnader till fastigheter för lager och logistik.

Varför valde du Stendörren?

Jag hade varit i kontakt med Stendörren flera gånger å yrkets vägnar och hade fått ett väldigt gott intryck av företaget. När flera av mina tidigare kollegor började här blev jag nyfiken och följde efter.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Det dagliga arbetet på Stendörren är väldigt varierat. Jag har flitig kontakt med och är ofta ute på besök hos hyresgäster och entreprenörer. På förmiddagen är jag för det mesta ute hos kund och kanske besiktigar ett tak eller deltar i hyresgästförhandlingar, för att på eftermiddagen åka in till kontoret där jag skriver avtal, fakturor och annat.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Vår verksamhet bygger på relationer. Våra hyresgäster stannar länge och att utveckla och vårda kontakten med dem är avgörande. Så för att trivas och lyckas med jobbet som förvaltare på Stendörren måste man tycka om att träffa nya människor och gilla att jobba ihop i team, gärna tillsammans med kunderna. Det gör att vi snabbt kan lösa de utmaningar som deras verksamhet möter och hjälpa dem att växa, samtidigt som vi utvecklar våra fastigheter.

Vad är bäst med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är tveklöst de mänskliga mötena, den stora variationen, blandningen av teknik, ekonomi och juridik och känslan när båda parter känner sig som vinnare i hyresförhandlingen. Och så är det inspirerande att få inblick i så många spännande verksamheter ute hos hyresgästerna.

Katarina Stannervik

Per Oscarsson

Per ”Pertan” Oscarsson, Projektchef

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag är byggentreprenör i grunden och har drivit byggföretag i mer än tjugo år. Min roll som projektchef på Stendörren är bred, det kan handla om allt från att driva små hyresgästanpassningar till att bygga nya hus eller utvärdera fastigheter inför förvärv.

Varför valde du Stendörren?

Jag hade arbetat som entreprenör åt koncernen som grundade Stendörren i flera år när jag blev tillfrågad att börja i samband med börsnoteringen. Då hade jag precis sålt mitt egna byggföretag och skulle egentligen ta lite ledigt, men efter så många år tillsammans kändes det både naturligt och kul att anta erbjudandet.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Den börjar kl 07.00 – jag är ju gammal byggare! Jag spenderar en hel del tid ute på byggen för att driva våra ombyggnadsprojekt, renoveringar och nyproduktioner samt vara bollplank på husfrågor inom vår egna organisation. Sedan har jag kontakt med våra entreprenörer och leverantörer, är kontrollansvarig i en del av byggprojekten och så träffar jag så klart även våra hyresgäster om dagarna.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Lyhördhet och en stor portion social kompetens. Våra kunder är allt från den lokala smeden till det stora multinationella företaget med huvudkontor utomlands. Sen är det ju såklart viktigt att kunna bygga hus. Men fastigheterna är inte vår viktigaste tillgång, det är hyresgästerna. De har alla olika behov av lokaler och skräddarsydda lösningar för just deras verksamhet och vi arbetar tillsammans med dem för att fortsätta förädla våra fastigheter. Ett underskrivet hyresavtal är en inledning på en lång relation, inte ett avslut på en affär brukar jag säga. Då handlar det mindre om skruvar och spik och mer om att kunna möta våra kunders olika behov och samtidigt hitta klimatsmarta lösningar.

Vad är bäst med ditt jobb?

Att inte behöva tillbringa hela dagen bakom ett skrivbord. Jag tycker om att vara ute och träffa folk. Korta beslutsvägar är en annan av fördel. Vi har all nödvändig kompetens inhouse, från förvaltning till ekonomi och juridik, och kan lösa det mesta över en kopp kaffe. Sen är det så klart en speciell känsla att få vara med och bidra till att utveckla vår region.

Ksenia Beloborodova, Uthyrare

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag arbetar som uthyrare på Stendörren. Jag läste ett kandidat- och mastersprogram inom Fastighetsekonomi och Fastighetsutveckling på KTH och arbetade som konsult ett par år innan jag började här.

Varför valde du Stendörren?

Jag sökte mig till Stendörren för att företaget kändes spännande och ungt. Jag ville få möjlighet att forma och utveckla min arbetsroll själv, och det kändes som om jag skulle få göra det här.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Det varierar väldigt mycket. Det är en av sakerna som jag uppskattar mest med jobbet. Vissa dagar arbetar jag med planering och tar fram offerter, avtal och annonser, medan andra spenderas ”på fältet” med visningar av lokaler eller möten med presumtiva hyresgäster. Men möjligheten att träffa så mycket nya människor, både stora globala aktörer och mindre företag med några få anställda, är nog det största pluset med jobbet.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Man måste se och förstå kundens behov, helst innan det uppstår, men även vara lyhörd för de önskemål som finns från både existerande och blivande hyresgäster. En annan viktig egenskap är att ha god marknadskännedom och kunna jobba långsiktigt med att driva värde för både Stendörren och våra kunder.

Vad är bäst med ditt jobb?

Min bästa kundupplevelse hittills, jag har jobbat i branschen i tre år och hoppas på många fler, är själva förhandlingsprocessen. Att tillsammans med kunden arbeta fram en överenskommelse och en slutprodukt som är början till ett långt samarbete, som båda parter känner sig nöjda med. Det går alltid bäst när hyresgästerna är engagerade i lokalfrågan och kommer med feedback och input under processen.

Ksenia Glans

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support