Medarbetarintervjuer

Therese Löfqvist, Förvaltare

THERESE LÖFQVIST ARBETAR SOM

fastighetsförvaltare på Stendörren. På frågan om vad hennes arbete går ut på svarar hon glatt: Att omprioritera.
– Jag arbetar både administrativt och ute på fältet och vet aldrig hur min dag ska se ut i förväg, förklara hon sedan. Det innebär att jag måste ha en bra balans mellan kontakten med hyresgäster och entreprenörer och internt samarbete, och veta när jag ska ändra om i schemat.

Therese började plugga fastighetsförvaltning 2008, och hade erfarenhet från andra fastighetsbolag när hon blev lockad till Stendörren av ex-kollegor efter en föräldraledighet.
En dag på jobbet ser som sagt aldrig ut som Therese har pla-nerat i huvudet.
– Det kan vara allt från att sitta med fakturor och avtal, till att vara ute på plats för att träffa hyresgäster, planera underhåll med driftteknikerna, eller inspektera en vattenskada eller ett tak som ska läggas om, berättar hon.

Estetiskt är Magneten 18, en blandfastighet från 40-talet med stora vackra glaspartier, Therese favoritfastighet i Stendörrens bestånd.
– Fastigheten är delvis kulturklassad, berättar hon, därför har vi sett värde i att försöka behålla tidstypiska detaljer som den gamla industriskorstenen.

EN ROLL I STÄNDIG FÖRÄNDRING

För att göra ett bra jobb i hennes roll menar Therese att man som sagt snabbt måste kunna prioritera om. Sedan krävs en stor portion flexibilitet, ödmjukhet och lyhördhet.
– Jag jobbar mycket relationsskapande och sitter regelbundet i förhandlingar med hyresgäster, förklarar hon, och då måste man vara både lite politiker och lite diplomat.
Bäst med arbetet är just flexibiliteten, tycker Therese. Att en och samma roll kan vara så varierad och utvecklande.
– Det kan handla om allt från kluriga juridiska ärenden, till att man utvecklas på den tekniska fronten, eller lär nytt inom det administrativa, med avtal och förhandlingar. I det här jobbet blir man aldrig klar, konstaterar hon, det är också det som gör det så spännande!

 

 

ted mattsson, utvecklingschef

TED MATTSSON ÄR UTVECKLINGSCHEF

på Sten­dörren med ansvar för bolagets affärs- och projek­tutveckling. I hans arbetsuppgifter ingår att åstad­komma och omsätta affärsmöjligheter från ide till förvaltning.
– Det kan vara en utvecklingside som kommer i möte med en extern part, eller med en existerande hyresgäst. Att hjälpa våra hyresgäster att växa är en viktig uppgift, förklarar han.

Stendörren har högt ställda tillväxtmål. Det inne­bär många nya transaktioner, förvärv och projekt, samt en satsning på bostadsutveckling drivet av en växande stad och bostadsbrist.
– Vi tittar på att utveckla både bostads- och hyresrätter samt äldre- och ungdomsboenden. Men vår kärnverksamhet är och förblir lättindustri och lager, även det ett branschsegment i tillväxt och utveckling. Inte minst för att driva hållbarhet för framtiden, berättar Ted.

VILL DRIVA PROJEKT DET SKRIVS BÖCKER OM

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet måste genomsyra Stendörrens verksamhet för att vara konkurrenskraftig på framtidens fastighetsmarknad menar Ted. Han är ingenjör i grunden och inledde sin yrkesbana som arbetsledare på byggföretag för 25 år sedan. Sedan dess har han arbetat i olika roller i bygg- och fastighetsbranschen i huvudsak i Stock­holmsregionen och drivit en lång rad stora profilpro­jekt, bland andra Arlandabanan, Eriksdalsbadet, BB Stockholm och Norra Tornen. Han ägnade även sex år som projektchef för skapandet av Tele2 Arena, som inte bara utsågs till årets arena i världen 2014, utan även dokumenterades i en bok.

Att Stendörren lockade Ted berodde dels på att lättindustri och lager, ett växande segment där håll­barhet och digitalisering är viktiga komponenter, var ett av få områden inom fastighetsbranschen som han ännu inte hade utforskat. Och han fortsätter gärna att utveckla fastigheter och områden med ett större sammanhang.
Bland favoritprojekten på Stendörren nämner han den moderna och gröna logistikhubben Green Hub i Bro på ca 1,4 miljoner kvadratmeter utvecklingsbar mark samt Tegelbruket 1, Stendörrens första riktiga bostadsutvecklingspro­jekt med 800 bostäder vid Albysjön i Botkyrka.

ETT BOLLPLANK MED TAKTKÄNSLA

Bäst med arbetet på Stendörren menar Ted är att arbetet genomsyras av en vilja och förmåga att omsätta ideer i verklighet. Att det finns en känsla av att verkligen kunna vara med och påverka. Viktigast för att göra ett bra jobb anser han är att omge sig med duktiga medarbetare.
Och att kunna engagera och entusiasmera.
– Med rätt inställning och passion för uppgiften brukar resultatet bli bra, avslutar Ted, som även är hobby­musiker och aktuell med nya albumet ”Hat och Kärlek” med sitt band Pansar.

Ted Mattsson

Binh Nguyen, projektledare

BINH NGUYEN ÄR PROJEKTLEDARE

för transaktioner på Stendörren. Det innebär att när bolaget förvärvar eller avyttrar en fastighet är det hon
som hanterar processen. Utöver fastighetstransaktioner värderar hon även Stendörrens fastighetsbestånd varje kvartal, samt arbetar med finansierings-frågor och bolagets kapitalstruktur.
– Sedan har jag tusen andra uppgifter också, konstaterar hon. På senare tid har jag även varit mer involverad i projekt- och affärsutveckling. För att skapa bra affärer är det av stor vikt att ha god förståelse för fastigheterna och utveckling av dessa.

Binh läste till fastighetsekonom på KTH och dessförinnan studerade hon arkitektur. Hon har arbetat i fastighetsbranschen i sex år och på Stendör-ren i fyra. Det som lockade med Stendörren var att det är ett entrepre-nöriellt tillväxtbolag.
– Innan jag började här hade Stendörren som mål att noteras på Nasdaq Stockholm. Jag visste att jag tidigt skulle få axla en stor roll, genomföra många roliga affärer och inte
minst arbeta med just listbytesprocessen, och det tidigt i min egen karriär, berättar hon.
En dag på jobbet för Binh innehåller framförallt mycket möten, både interna med kollegor och externa med rådgivare, som mäklare, jurister och banker.
– Mitt jobb är väldigt varierat, dynamiskt och socialt
– en stor del av det går ut på att träffa människor. Men jag sitter en hel del och räknar på investeringar också, och tar fram styrelsematerial, och så besiktigar jag en del fastigheter.

STRUKTURERAD, ANALYTISK OCH UTÅTRIKTAD

För att göra ett bra jobb i hennes roll tycker Binh det är viktigt att vara strukturerad, analytiskt lagd och ha bra koll på siffror, samtidigt som man behöver vara väldigt social och utåtriktad. Bäst med arbetet tycker Binh är kombinationen av att sitta och göra kalkyler och hitta bra investeringsmöjligheter för bolaget, och att få träffa alla de människor som hon möter i sin roll på Stendörren.
– Det blir mycket affärsrelaterade luncher och att träffa olika rådgivare och samarbetspartners över en kaffe, berättar hon.

Binhs favoritfastighet i Stendörrens bestånd är Skyttbrink 15 i Botkyrka, för att det var den första transaktionen som hon drev helt på egen hand. Och den bästa upplevelsen generellt på Stendörren var det lyckade listbytet under 2018.
– Det var ett och ett halvt års oerhört intensivt arbete som äntligen bar frukt. Det är bland det mest utmanande men absolut roligaste jag har gjort. Hittills, avslutar hon.

Avin Faily, Projektledare

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag är utbildad byggnadsingenjör och har arbetat som konsult i byggbranschen i 12 år. På Stendörren har jag en roll som innebär ansvar både som projektledare och projekteringsledare. Som projektledare har jag det övergripande ansvaret att driva projekten inom de ekonomiska och tekniska ramarna som vi sätter upp – från idé eller påskrivet hyresavtal till förverkligande och överlämnande till hyresgäst och förvaltning. Som projekteringsledare är jag med och utformar projektet, ansvarar för ledning och fördelning av arbetet, ser till att rätt handlingar projekteras och att de möter myndighetskrav. Jag kontrakterar även byggare och är med i hela processen till dess att vi lämnar över fastigheten till förvaltning. Att jobba med en tvådelad roll passar mig bra, eftersom det gör det enklare att ha kontroll över projekten. Dessutom gör det att vi behåller kunskapen inom bolaget.

Varför valde du Stendörren?

Jag blev uppringd av en före detta kollega som arbetar på Stendörren, som frågade om jag ville byta jobb. Jag föreslog att Stendörren skulle ta in mig som konsult först för att se om vi skulle fungera bra ihop, och de gav mig uppdraget som projekteringsledare i ett projekt. Det fantastiska mottagandet från medarbetarna i kombination med bolagets vision var lockande, och jag kände mig trygg i att tacka ja till erbjudandet att börja på projektavdelningen.

Hur ser en dag på jobbet ut?

När jag inte har möten eller besöker byggprojekt jobbar jag främst med administration. Det handlar om allt från protokollskrivning, ekonomi, kontakt med hyresgäster och myndigheter till besiktningar och överlämningar. Och så blir det en hel del samtal med konsulter. Jag är spindeln i nätet för mina projekt. Därför innebär min roll inte bara jobb på kontorstid. Jag sitter inte vid datorn dygnet runt, men jag är nåbar 24/7 och svarar på mail och telefon. Det här jobbet är en livsstil. Det passar inte alla, men jag trivs utmärkt med det.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Tydliga ramar är A och O – tekniska, ekonomiska och tidsmässiga. Det är helt avgörande att alla är överens om vad som förväntas. Sedan har det varit ett önskemål från mig på alla mina uppdrag att jag har med mig en medarbetare, oftast en byggledare från Stendörren, främst för att säkra att ingen information går förlorad och att det finns någon att bolla med. Ingen är fullärd i byggbranschen och förutsättningarna ändras hela tiden, så det här är helt avgörande. Sist men inte minst måste man vara lösningsorienterad och tydlig med besked till alla deltagare i projekten.

Bäst med ditt arbete?

När man verkligen har möjlighet att få vara med från idé, från det första strecket på pappret, till överlämnande av en fastighet till förvaltning. Den känslan går inte att beskriva. Jag är kontrollmänniska och har svårt att släppa taget om projekt, men när jag ser hyresgästen när de flyttar in och är nöjda med produkten, då känns det fantastiskt att kunna göra det.

Vilken är din favoritfastighet?

Det måste vara en av våra konceptfastigheter Point Nacka. Jag sitter där och arbetar när jag är i Stockholm. Jag tycker om den dels för att byggnaden har en så fin känsla, och dels för att jag är så otroligt nöjd med förvaltaren, som är så där rak och tydlig som jag uppskattar.

Avin Faily

Anders Burman och Daniel Eriksson
Projektutveckling/
Arkitekter

Vad har ni för bakgrund och vilken är era roller på Stendörren?

Vi är båda två utbildade arkitekter och arbetar på Stendörrens marknadsavdelning med affärs- och projektutveckling. Det betyder att vi tar hand om och utvecklar potentialen i bolagets fastigheter. Det handlar dels om att lyssna på hyresgäster och deras behov, dels att föra dialog med kommuner och andra intressenter vars strategiska planering påverkar och hjälper till att utveckla Stendörrens fastighetsbestånd. Vi upphandlar även konsulter för teknik och arkitektur och sköter exploateringsfrågor.

Varför valde ni Stendörren?

För de varierande projektens skull. Stockholmsregionen expanderar ju hela tiden och Stendörrens fastigheter som tidigare låg i lite perifera lägen, hamnar mera centralt när regioner växer. Det skapar nya förutsättningar för att utveckla och förändra fastigheternas innehåll och funktion, att till exempel göra om tidigare handelsfastigheter till nya hållbara bostadsområden.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Vi spenderar en hel del tid på kontoret med att bolla dagliga och projektrelaterade frågor mellan oss. Sedan blir det en del möten. Det kan vara allt från uppföljning med konsulter och kommuner, till interna möten med till exempel vår styrgrupp. Naturligtvis försöker vi komma ut i fastigheterna så mycket som möjligt, men har vi också nära kontakt med och god hjälp av våra fastighetsförvaltare som besöker dem regelbundet, och sist men inte minst med våra hyresgäster. Och ingen känner ju fastigheterna bättre än dem.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i era roller?

Allt bygger på gott samarbete. Dels internt, dels med alla intressenter som vi kommer i kontakt med, från kommunrepresentanter till leverantörer och självklart hyresgäster. Som arkitekt behöver vi vara lite pedagoger och försöka förklara när önskemålen inte är optimala, visa på hur mycket som finns att ta hänsyn till, och kunna hitta bra alternativ. Sedan måste vi hänga med i utvecklingen för att kunna fånga nya möjligheter när förutsättningar förändras, och ha ett öppet sinne när ett projekt ändrar riktning.

Vad är bäst med ert arbete?

Det är väldigt tillfredställande att veta att vi är med och bygger den ”goda staden”. Här är alla fastighetsägare, inte bara Stendörren, med och bidrar med goda kommunikationer, trafik, miljö, kultur och natur. Sedan är det väldigt givande med ett så kreativt och aktiverande arbete. Det sätter igång hjärncellerna, och de stannar inte för att vi lämnar kontoret, utan vi klurar vidare även utanför arbetet. Att kolla referensprojekt är bra, för att se hur andra har löst samma utmaningar som vi själva står inför.

Vilken är er favoritfastighet?

Som arkitekter kan vi gilla lite ”krångliga” fastigheter med mycket installationer för exempelvis teknik. Det är en spännande utmaning att få allt att fungera på ett sätt som gynnar både hyresgästen och oss som fastighetsägare. Sedan lockar så klart alla utvecklingsfastigheter, där vi är med och bidrar till stadsutvecklingen. Ett sådant exempel är ett område i södra Stockholm där vi har samarbetat med kommunen för att förvandla ett dåligt handelsläge till ett bostadsområde med 800 nya lägenheter, med nytt torg, hållbara lösningar med gröna tak och dagvattenbäddar med planteringar på trottoarerna. Vi var även med och tog fram skisser för hur man kunde knyta ihop det här nya området med närliggande centrum och tunnelbana. Ett projekt som gav oss möjlighet att bygga den sociala, trygga och täta staden!

Anders Burman och Daniel Eriksson

Frieda Tibi, Affärscontroller

Vad har du för bakgrund och vad har du för roll på Stendörren?

Min pappa arbetar med fastigheter, och så länge jag kan minnas har jag hjälpt honom med allt från den löpande bokföringen till att byta ut tvättmaskiner i Tierp och städa trappuppgångar i Uppsala. Det tror jag har format min inställning till fastighetsbranschen. Yrkesmässigt har jag en bakgrund som ekonom inom fastighetsförvaltning. Hösten 2017 tillkom en ny tjänst som affärscontroller på Stendörren som verkade spännande. Man ville internrekrytera för att få med sig den kompetens som redan fanns från ekonomi i uppbyggnaden av den nya funktionen på fastighetssidan, och jag är jätteglad att det var jag som fick den möjligheten.

Varför valde du Stendörren?

Jag gick över från moderbolaget Kvalitena till Stendörrens ekonomiavdelning 2015 för att jag tyckte att det kändes både roligt och utmanande att få vara med om att bygga upp, och växa med, ett börsbolag från start.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Jag har i början av min nya tjänst arbetat mycket med att implementera vårt nya affärssystem som nu sakta börjar sätta sig i organisationen. Det mer vardagliga arbetet består av att analysera och sammanställa information till våra kvartalsrapporter och årsredovisningar, bistå ledningsgruppen med prognoser, uppföljningar och analyser hänförliga till våra hyresgäster och hyresavtal.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Min roll går ut på att ta fram trender och förstå vad som finns bakom siffrorna för att ha ett bra underlag att planera verksamheten framåt. Därför är det viktigt att ha bra ”verktyg” som vårt nya affärssystem att jobba med, även om en stor del av mitt jobb görs i Excel. Man ska också vara noggrann och uppmärksam på de förändringar och korrigeringar som görs löpande, och vara snabb på att uppdatera fastighetssystemet vid förvärv eller avyttring så att all information alltid finns tillgänglig.

Vad är bäst med ditt jobb?

Det är roligt att arbeta på ett företag som man kan växa med, att få möjlighet att arbeta med olika arbetsuppgifter på olika avdelningar och fortsätta lära sig mer om fastighetsbranschen. I min nya roll har jag god användning av min erfarenhet som ekonom, men får också se en annan sida än ”bara” ekonomi, vilket ger en mer detaljerad bild av våra fastigheter och vilka våra hyresgäster är.

Men framförallt känns det jättebra att ha fått förtroendet att avancera inom Bolaget och utveckla den nya tjänsten som affärscontroller. Det gör att jag också känner ett större engagemang, inte bara för vår verksamhet, utan även för våra hyresgäster och fastighetsbranschen i stort.

Frieda Tibi

Fredrik Bergström

Fredrik ”Freddan” Bergström, Driftingenjör

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag började som driftsingenjör i en tekniktät fastighet där hyresgästen tillverkar microchip. Redan då, på 90-talet, jobbade vi med hållbarhet och tittade mycket på energi och värmeåtervinning. Jag lämnade fastigheten i några år för att jobba med bl.a. processvattenrening för tillverkningsindustrin, men återvände ”hem” igen 2006 till jobbet som driftsansvarig. Idag är det mitt ansvar att vi har system på plats som hjälper oss att optimera vår energianvändning i den och alla andra Stendörren-fastigheter. En del av det arbetet går ut på att, tillsammans med hyresgästerna, lägga strategier och titta på hur vi gemensamt kan skapa mest nytta för att på så sätt minska fastigheternas och verksamheternas miljöpåverkan. En annan, att titta på de alternativa uppvärmningslösningar som finns till buds och se till att alla teknikförbättringar och -utbyten som görs är optimerade för att spara både energi och kostnader och vara hållbara på sikt.

Varför valde du Stendörren?

Det var Stendörren som valde mig. När de köpte fastigheten där jag var driftsansvarig, blev jag uppringd av VDn och tillfrågad om jag inte ville ta rollen som teknisk förvaltare. Jag tyckte det lät både utmanande och roligt, så jag tackade ja.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Med min tjänst och teknikbakgrund så varierar det väldigt mycket. Ena dagen sitter jag på kontoret och analyserar energiåtgång och -kostnader för olika fastigheter, jobbar med budgetar eller läser prospekt för nybyggnadsprojekt. Nästa dag är jag ute på fältet och utvärderar ett stort objekt eller stämmer av med drifts- och fastighetstekniker.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Det blir roligare om man är lite tekniknörd. A och O är att ha vettiga system att jobba emot för att hela tiden kunna följa upp energi- och vattenförbrukning. Sedan är det viktigt med engagerade medarbetare. Vi har valt att ha egen driftspersonal ute i våra fastigheter, istället för att köpa in tjänsten. Det är vi ensamma om och det ger oss en unik kontinuitet jämtemot hyresgästerna. Hållbar förändring tar tid, så sist men inte minst är det bra med en stor portion tålamod, och att aldrig nöja sig med ett nej.

Vad är bäst med ditt jobb?

Det är variationen. Det är den som gör att jag kliver upp om mornarna. Om jag ska lyfta ett par saker är det möjligheten att få arbeta åt en arbetsgivare som har fokus på hållbarhet ur ett miljöperspektiv. Att få vara med och utveckla det arbetet och vara delaktig i alla delar av processen, från budgetering och systemuppbyggnad till uppföljning, är väldigt givande. Sedan är det så klart speciellt att ha fått vara med och forma Bolaget ända sedan börsintroduktionen. Och så är det ett glatt gäng som arbetar på Stendörren, som tar varandra på allvar, lyssnar och respekterar varandras roller och kompetens.

Malin Haraldsson och Anton Drane

Malin Haraldsson och Anton Drane, Fastighetstekniker

Vad har ni för bakgrund och roller på Stendörren?

MALIN: Jag jobbade tidigare under ganska många år med drift inom telecom, men skolade om mig till fastighetstekniker 2009. De fastigheter jag ansvarar för driften av finns i södra Stockholm, från Botkyrka till Högdalen.

ANTON: Efter gymnasiet jobbade jag med event och scenbyggen, ljus och ljud. Men jag lessnade på att alltid jobba natt, så jag läste till fastighetsingenjör på Yrkeshögskolan och har arbetat både inom förvaltning och hos en annan fastighetsägare som fastighetstekniker innan jag kom till Stendörren. Idag har jag samma roll som Malin och ansvarar också för driften av Stendörrens fastigheter i södra Stockholm.

Varför valde ni Stendörren?

MALIN: Jag blev faktiskt ”headhuntad”. Jag hade redan en bra bild av företaget eftersom jag känner flera som arbetade på Stendörren. När en av de kontakterna ringde och frågade om inte jag skulle börja var det inget svårt val.

ANTON: Jag blev hitlockad av en förvaltare som jag hade jobbat med på en tidigare arbetsplats som talade varmt om Stendörren. Jag litade på henne när hon sade att det var bra här, och hon hade rätt. Jag stormtrivs!

Hur ser en dag på jobbet ut?

MALIN: För att arbeta effektivt och förebyggande ”ronderar” jag driftutrymmen i mina fastigheter regelbundet. Men man kan ju inte förutse allt, så det kommer ju en del felanmälningar från hyresgäster också, som mailar, ringer eller anmäler sitt ärende på hemsidan. Då får jag ett pling i min telefon och rycker ut. Så det blir en del tid i bilen också, men jag försöker att planera mina besök för att minimera den. Sedan blir det oftast ett par timmar vid skrivbordet, med garantiärenden, kontakter med leverantörer, fakturafrågor osv.

ANTON: Det går inte att säga, alla dagar ser olika ut. Vissa dagar är man ute och far kors och tvärs för att byta eller besiktiga saker, andra dagar sitter man på kontoret. Förutom att vara den som hyresgästerna träffar oftast så är det också vi som beställer reparationer och har kontakt med alla låssmeder, elektriker, rörmokare, snickare osv. som arbetar i våra fastigheter. Det betyder att vi, förutom att rapportera felanmälningar och följa upp garantiärenden, också tar in offerter och är de som granskar fakturor för genomförda jobb.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i er roll?

MALIN: Förmågan att vara problemlösare, har man den och social kompetens så klarar man sig långt.

ANTON: Man måste kunna prioritera. Vi har kontakt med många – förvaltare, uthyrare och chefer. Listan på saker att göra är oändligt lång och alla vill ju att deras problem ska åtgärdas först. Men om man bara lär sig att strukturera upp arbetet så behöver det inte bli stressigt.

Vad är bäst med ert jobb?

MALIN: Förtroendet vi har, att vi är fria att drifta på det sätt vi tycker är bäst, och bredden på arbetsuppgifterna. Allt från att byta ett lysrör till att vara med i ett projekt eller ta in offerter och prisförhandla för att effektivisera och sänka kostnader. Och så alla kollegorna så klart. Vi har en skön stämning på jobbet med högt i tak och mycket skratt.

ANTON: De omväxlande arbetsuppgifterna och friheten. Att alla medarbetare kan lägga upp sitt arbete på det sätt som passar dem. Men så har vi ju en hel del ansvar också, och är i många fall ansiktet utåt mot hyresgästerna, och då är det viktigt att ha gehör från ledningen. Det upplever jag att vi har.

Ksenia glans, Uthyrare

Vad har du för bakgrund och vilken är din roll på Stendörren?

Jag arbetar som uthyrare på Stendörren. Jag läste ett kandidat- och mastersprogram inom Fastighetsekonomi och Fastighetsutveckling på KTH och arbetade som konsult ett par år innan jag började här.

Varför valde du Stendörren?

Jag sökte mig till Stendörren för att företaget kändes spännande och ungt. Jag ville få möjlighet att forma och utveckla min arbetsroll själv, och det kändes som om jag skulle få göra det här.

Hur ser en dag på jobbet ut?

Det varierar väldigt mycket. Det är en av sakerna som jag uppskattar mest med jobbet. Vissa dagar arbetar jag med planering och tar fram offerter, avtal och annonser, medan andra spenderas ”på fältet” med visningar av lokaler eller möten med presumtiva hyresgäster. Men möjligheten att träffa så mycket nya människor, både stora globala aktörer och mindre företag med några få anställda, är nog det största pluset med jobbet.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

Man måste se och förstå kundens behov, helst innan det uppstår, men även vara lyhörd för de önskemål som finns från både existerande och blivande hyresgäster. En annan viktig egenskap är att ha god marknadskännedom och kunna jobba långsiktigt med att driva värde för både Stendörren och våra kunder.

Vad är bäst med ditt jobb?

Min bästa kundupplevelse hittills, jag har jobbat i branschen i tre år och hoppas på många fler, är själva förhandlingsprocessen. Att tillsammans med kunden arbeta fram en överenskommelse och en slutprodukt som är början till ett långt samarbete, som båda parter känner sig nöjda med. Det går alltid bäst när hyresgästerna är engagerade i lokalfrågan och kommer med feedback och input under processen.

Ksenia Glans

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support