historia i lager

Eskilstuna Stadsmuseum

Susanne Granlund arbetar till vardags som antikvarie på Eskilstuna Stadsmuseum och är ansvarig för museets databas. För tillfället är hon även projektledare för, och befinner sig mitt uppe i -flytten av föremålssamlingen från museets tidigare lagerlo­kaler till Stendörrens fastighet i Svista strax utanför stadskärnan.

– VÅR UPPGIFT ÄR ATT ÖVERSE samling­arna och se till att museiföremålen bevaras så länge som möjligt, berättar hon.
Det var just det här ansvaret som gjorde att man började leta efter nya, större loka­ler som lämpade sig som museimagasin. – Vi har haft föremål förvarade på minst fem olika ställen runt om i kommunen. Förutom att alla lokaler inte var helt lämpliga ur klimat- och säkerhetssyn­punkt, så gjorde det här att vi behövde åka runt för att hålla koll på dem, och det rimmar inte med kom­munens miljömål, förklarar Susanne.

LOKALER FÖR ÖKAD SYNLIGHET
Totalt uppgår museets samlingar till ca 70 ooo före­mål – allt från keramikskärvor från stenåldern och vardagsföremål som porslin och glas, till ett trösk­verk. Det finns till och med en ångbåt! Och allt måste nu packas – nåja, inte ångbåten – och flyttas till de nya lokalerna. Det här är en uppgift som måste få ta sin tid, samtidigt som vissa av föremålen är så känsli­ga att just tiden inte direkt är på projektets sida.
– När man har saker i magasin och vill bevara dem länge, är klimatet en avgörande faktor, förklarar Susanne. Det ska vara stabilt, utan några stora sväng­ningar i temperatur eller luftfuktighet. Ställer man ut ett äkta föremål, eller vapen som vi har en del av, finns regler för larm, montrar och inbrottssäkerhet och så vidare. Lokalen ska även vara lätt att hålla ren och skyddad från föroreningar, smuts och skadedjur utifrån.

PLATS FÖR HISTORIEBERÄTTANDE
Samlingarnas nya hem är en fastighet där man – precis som på många andra ställen i Eskilstuna – histo­riskt har sysslat med vapentillverkning. Här finns sto­ra ytor med högt i tak och ståljalusier för att skydda föremålen i magasinet, samt ett stort mittskepp med mer än fem meter i tak, där samlingarna ska förva­ras. Här finns även två mindre moduler, ett som ska fungera som kontor och ett som ska bli magasin för förvaring av textila föremål.
– Museiverksamhet sliter inte nämnvärt på lokaler­na och museer vill gärna vara långvariga hyresgäster, eftersom en flytt är förknippad med så många risker. Samtidigt har de oftast en lång lista på krav på saker som måste fungera i fastigheten. Här har Stendörren visat en enorm förståelse för våra behov, konstaterar Susanne. Inför flytten har man fått hjälp att rusta upp loka­lerna, byta ut ventilationen och fått befuktnings- och avfuktningsanläggningar installerade.

DET RIKTIGA ARBETET BÖRJAR
När de nya hyllsystemen och pallställagen som ska underlätta sortering och exponering av samlingarna är på plats i de nya lokalerna ska hela samlingen pack­as upp, rengöras, ställas i ordning och dokumenteras. Dels så att man vet var saker och ting finns, men fram­förallt för att fastställa var de olika föremålen kommer ifrån och vad de har använts till – något som det inte finns alltid finns fullständig information om.
– Det är när vi väl har fått upp allt på hyllor som
arbetet börjar på riktigt. Då måste vi först och främst gallra, och sedan måste vi fylla på med berättelser om alla föremålen. Jag räknar med att jag i alla fall har att göra tills jag går i pension, avslutar Susanne.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

020-62 00 40

Hjälp &
Support