möter kraven från ett växande stockholm

Stockholm vatten och avfall

Stockholm Vatten och Avfall förser 1,5 miljoner stockholmare med rent kranvatten varje dag. Man renar även deras avloppsvatten, och ser till att invånarna kan ta hand om sitt avfall på ett miljömässigt sätt. Att det är ”lätt att göra rätt”.

– VÅRT JOBB ÄR ATT SE TILL att Stockholms invånare alltid har kranvatten av högsta kvalitet, ett fungerande avlopp, att de får sina sopor hämtade, kan lämna sitt farliga avfall och återvinna det de behöver. Det betyder att vi måste se till att sophanteringen och vårt drygt 540 mil långa ledningsnät för vatten och avlopp fungerar dygnet runt, året om, förklarar Christer Hafdelin, som är säkerhets- och fastighetschef.
Men Stockholm Vatten och Avfall gör mer än att sköta den dagliga vattenförsörjningen och avfallshanteringen i huvudstaden. Man driver även flera utvecklingsprojekt för att nå verksamhetens högt satta miljömål och möta kraven från ett ständigt växande stad.

FRAMTIDENS SOPSORTERING
Ett sådant här projekt är Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning, HSMA, en hypermodern anläggning för mottagning, sortering och omlastning av avfall. När den står klar kommer an-läggningen att kunna sortera soppåsar med automatik, så att trångbodda stockholmare inte ska behöva sortera sina sopor i stora platskrävande soprum. Men den nya anläggningen sparar inte bara plats, den ska också göra så att en större mängd av stockholmarnas matavfall kan bli till biogas och biogödsel – för att på så sätt minska utsläpp av växthusgaser. En ökad mängd av materialåtervunnen plast- och metallförpackningar kommer också att bidra till minskad klimatpåverkan.

FÄRDIGT ÅRSSKIFTET 2020
Var den här nya anläggningen skulle ligga var strategiskt viktigt ur flera aspekter. Ur miljö-, ekonomi- och tidssynpunkt såg Stockholm Vatten och Avfall behovet av att den skulle vara belägen på södra sidan av staden. Här har man redan en anläggning, även den i en Stendörren-fastighet, som fungerar ungefär som en brandstation med servicepersonal som bor i skift, dygnet runt och året om, för att kunna rycka ut vid eventuella driftsstörningar. Närhet till den här existerande anläggningen, hög tillgänglighet och säkerhet, samt möjlighet till anpassning för tung verksamhet stod också högt på önskelistan, liksom funktion dygnet runt och bibehållen kvalitet, både under projektets gång och när anläggningen väl står klar.
Valet föll på en lagerbyggnad i Hög-dalen som Stendörren hjälpte Stockholm Vatten och Avlopp att hitta. Den byggdes om för att inrymma lager, garagedel och tvätthall, samt en tillhörande kontorsdel varifrån HSMA-projektet drivs.
– Stendörren hjälpte till och finkamma-de sitt lokalutbud i området, och vi föll för den här stora lagerbyggnaden som praktiskt nog ligger tvärs över gatan från vår existerande anläggning. De har också varit väldigt lyhörda och hjälpt oss att verksamhetsanpassa lokalerna efter våra önskemål, berättar Christer.
Vid årsskiftet 2022 beräknas den nya sorteringsanläggningen stå helt klar.

STOCKHOLM VÄXER SNABBAST I EUROPA
HSMA-projektet är ett exempel på många framtida utmaningar som väntar Stockholm Vatten och Avfall i framtiden.
– Den största är en växande stad. En annan är de klimatförändringar som vi står inför, med större mängder nederbörd och smältvatten. Vi måste anpassa vår verk-samhet för att det ska få så liten inverkan som möjligt på stadens utveckling – och i förlängningen för stadens innevånare, avslutar Christer.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

020-62 00 40

Hjälp &
Support