Våra projekt

Stendörrens utveckling av byggrätter och projektfastigheter är primärt kunddriven. Fokuset är att identifiera befintliga och nya hyresgäster med förändrat lokalbehov och möta det genom
nyproduktion eller till- och ombyggnation av befintliga fastigheter. Det pågår även arbete med att skapa nya byggrätter i den existerande fastighetsportföljen eller omvandla fastigheternas användningsområden till exempel för bostadsändamål. Hela tiden med målet att erbjuda hållbara, moderna och verksamhetsanpassade lokaler och bostäder i attraktiva lägen.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support