Våra projekt

Stendörrens utveckling av byggrätter och projektfastigheter är primärt kunddriven. Fokuset är att identifiera befintliga och nya hyresgäster med förändrat lokalbehov och möta det genom
nyproduktion eller till- och ombyggnation av befintliga fastigheter. Det pågår även arbete med att skapa nya byggrätter i den existerande fastighetsportföljen eller omvandla fastigheternas användningsområden till exempel för bostadsändamål. Hela tiden med målet att erbjuda hållbara, moderna och verksamhetsanpassade lokaler och bostäder i attraktiva lägen.

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support