Våra bostadsprojekt

Stockholmsregionens tillväxt och den ökande befolkningen skapar en hög efterfrågan på bostäder. Bebyggelse förtätas och i allt högre utsträckning planläggs mark i urbana lägen för bostadsändamål. Våra projekt omfattar utveckling av befintliga byggrätter såväl som nya detaljplaner för bostäder. Stendörren bidrar till bostadsmarknaden genom utveckling av attraktiva och hållbara bostäder som gör skillnad.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support