Våra lager- & logistikprojekt

Stockholm och Mälardalens tillväxttakt samt den accelererande e-handeln utgör underliggande trender som driver en ökad efterfrågan på både stora och små lager- & logistiklokaler i attraktiva lägen. Våra projekt inom det här segmentet syftar till att utveckla fastigheter som uppfyller våra kunders behov, och som ligger i framkant både vad avser funktionalitet och hållbarhet.

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support