Alla pressmeddelanden

ERIK RANJE NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR STENDÖRREN

Pressmeddelande

5 februari 2020

Styrelsen i Stendörren Fastigheter AB (publ) har utsett Erik Ranje till ny verkställande direktör för Stendörren Fastigheter AB.

Erik har en lång och gedigen erfarenhet inom finans- och fastighetsbranschen och arbetar för närvarande som vice verkställande direktör och CIO på Stendörren. Dessförinnan arbetade Erik som Head of Real Estate Investment Banking på Danske Bank, med ansvar för bank- och kapitalmarknadsfinansiering samt rådgivning i samband med fastighetstransaktioner. Innan det arbetade Erik inom Structured Real Estate Finance och Corporate Finance på SEB i 20 år. Erik har en Master of Science in Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Styrelsen välkomnar Erik till den nya tjänsten.  

”När jag anställdes som VD för Stendörren var det med ett tydligt mandat att förbereda bolaget och organisationen för framtida tillväxt. Dessa förändringar är nu genomförda och när Stendörren nu går in i en ny fas har jag bestämt mig för att gå vidare”, säger Mikael Nicander, avgående VD på Stendörren.

”Jag vill tacka Mikael för hans tid och bidrag till Stendörrens förändringsarbete under det senaste året och önskar honom all lycka framöver”, säger Anders Tägt, Stendörrens styrelseordförande och fortsätter:

”Via utnämningen av Erik stärker vi organisationens kompetens inom transaktion och kapitalmarknad ytterligare. Erik har en gedigen bakgrund inom Investment Banking och Structured Finance vilket kommer positionera bolaget för kommande tillväxt

Jag har arbetat nära Stendörren först som rådgivare och nu som CIO så det är med tillförsikt som jag tar över ansvaret för bolagets kommande utveckling. Stendörren har en fantastisk organisation och jag ser fram emot att tillsammans med övriga medarbetare få utveckla Stendörren till dess fulla potential. Tillsammans med bolagets anställda kommer jag fokusera på kärnverksamheten, projektportföljen och fortsatta förvärv”, säger Erik Ranje.

Erik Ranje tillträder sin tjänst den 5 februari 2020.

För mer information, vänligen kontakta Anders Tägt, styrelseordförande, 0733-508 017, eller anders.tagt@gmail.com.

 

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.30 den 5 februari 2020.

Ladda ner

Alla pressmeddelanden
AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support