Skip to content

Effektiv lagerlokal om Ca 105 kvm uthyres!

Yteffektiv lagerlokla om ca 105 kvm uthyres! Lokalen har tillgång till Wc och trinettkök

  • Kommunikation

    Avståndet till närmaste avfart till E18 är endast cirka 1,5 kilometer och nås via Surahammarsvägen. Busshållplats finns inom industriområdet vid Köpingsvägen och Lisjögatan.

Här finns fastigheten