Brunna, Upplands Bro

Kungsängen

Stendörren äger och förvaltar sex fastigheter i Brunna som är helt eller delvis bebyggda. Här är planerna att utveckla den obebyggda marken för att möta efterfrågan på verksamhetsanpassade lokaler för en eller flera hyresgäster som vill dra nytta av det utmärkta logistikläget.

Visionen

Det attraktiva logistikläget i Brunna fortsätter att utvecklas genom expansion av obebyggd mark och genom flera stora aktörers etablering i området. Det skapar nya möjligheter till utvecklad närservice och gynnsamma förutsättningar för Stendörren att utveckla sina byggrätter för logistik, lätt industri och sällanköpshandel. Vi har även höga hållbarhetsambitioner för våra fastigheter i området. Vi miljöcertifierar byggnaderna och utmanar oss själva i lösningar och materialval som minskar vårt koldioxidavtryck och miljöpåverkan både under genomförandet av projekten och i den fortsatta förvaltningen.

Området

Brunna utgör ett väletablerat logistikområde med sitt strategiska geografiska läge invid E18 i Upplands Bro, 30 kilometer från Stockholm City och 30 minuter från både Arlanda och Bromma Flygplats. Det är ett av få logistikområden i norra Storstockholm där möjlighet finns att bygga nytt. Kunder erbjuds här en unik chans att vara med och påverka lokalerna som skapas och på så vis dra fördel av de effektiva distributionsvägarna till Stockholm, Mälardalen och resten av landet. Förbindelserna kommer förbättras ytterligare när Förbifart Stockholm står färdig. Området nås enkelt med bil och från närmaste pendelstationen Kungsängen utgår flera busslinjer till området. I anslutning till Brunna ligger Kungsängens golfbana och dess konferensanläggningar.

Lokalerna

Utvecklingen av Stendörrens fastigheter i Brunna startade under hösten 2021 i och med att bygglov erhölls för etapp 1 på fastigheten Viby 19:66. Byggnationerna kommer att ske i etapper. I den första planeras en logistikbyggnad på Symmetrivägen 9–11 omfattande ca. 5 800 kvm som är möjlig att dela till två lokaler. Byggnaden får stora öppna lagerytor, fri takhöjd om 11,8 meter och anpassas för en golvbelastning på upp till 3 000 kg/kvm. Byggnaden utrustas med åtta lasthus och två markportar. Ytterligare planeras lokalerna med ett centralt trapphus, mottagningskontor och omklädningsrum. Vidare detaljer utvecklas tillsammans med blivande hyresgäst.

Pågående

Fakta

 • Projekt:

  Nyproduktion logistik

 • Område:

  Brunna, Upplands-Bro

 • Adress:

  Etapp 1: Symmetrivägen 9–11

 • Markarea:

  Totalt ca. 27 000 kvm

 • Fastighetsarea:

  Totalt ca. 12 000 kvm

 • Byggstart:

  Hösten 2021

Mer information om projektet

Kontakta mig

Anders Johansson

Affärsansvarig Logistik

anders.johansson@stendorren.se

070-201 33 17

Här är projektet

Hitta din väg
 • Intresserad av projektet?

  Fyll i dina uppgifter.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakta mig

Anders Johansson

Affärsansvarig Logistik

anders.johansson@stendorren.se

070-201 33 17

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support