STENVRETEN, ENKÖPING

STENVRETEN

Stendörren äger och förvaltar flertalet fastigheter i Stenvretens attraktiva verksamhetsområde.

PROJEKTET

Stendörren utvecklar kontinuerligt befintligt bestånd samt erbjuder möjlighet till nyproduktion för att möta efterfrågan på verksamhetsanpassade lokaler i ett mycket bra läge. Fastigheterna i beståndet är generellt väl lämpade för sitt ändamål med smidiga logistiklösningar, bra lastningsmöjligheter och generösa markytor. För närvarande pågår utvecklingsarbete främst med fastigheterna Stenvreten 7:74(Gnejsgatan 8a) och Stenvreten 8:37 (Varggatan 25a).

OMRÅDET

Stenvreten har mycket god access till E18 och en bra blandning av verksamheter, från det lokala näringslivet till globala aktörer. Stendörren har ett bemannat lokalkontor i området vilket bidrar till snabb och enkel kontakt för stora och små frågor.

LOKALERNA

Stendörren kan i området utveckla flera nya byggnader med lokaler för logistik-, produktions- och lättindustriändamål. Lokalstorlekarna kan variera och från ca 300 kvm upp till ca 10 000 kvm.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support