Skip to content

Almnäs

I Almnäs, en del av Stockholm Syd, äger Stendörren 180 000 kvm planlagd mark med möjlighet att utveckla totalt 80 000 kvm modern logistik och lätt industri. Här pågår arbetet med att utveckla fastigheter med fokus på funktion och hållbarhet i ett av Stockholms bästa och mest expansiva logistiklägen.

 • Projektet

  I Almnäs – Stockholm Syd bygger Stendörren logistikbyggnader och byggnader för lätt industri. Vi erbjuder moderna, effektiva och hållbara lokaler från ca 350 kvm till ca 30 000 kvm och byggnation sker både spekulativt med snabb inflyttning men också kundanpassat. Utbyggnaden sker i flera etapper.

 • Området

  Almnäs är beläget strax sydväst om Södertälje i direkt anslutning till E20 och bara några få kilometer från E4. Här finns redan flera stora logistikaktörer och mindre verksamheter etablerade. Almnäs erbjuder hållbara transportslag genom sin närhet till Södertälje hamn där omlastning kan ske till både båt och järnväg. Detta innebär goda förutsättningar för etablering av ”last mile”-verksamheter med närhet till Stockholm och Mälardalen.

 • Lokalerna

  Området utvecklas i flera etapper med lokaler för logistik-, produktions- och lättindustriändamål. Lokalstorlekarna varierar och börjar på cirka 350 kvm upp till cirka 30 000 kvm. Det finns nyproducerade lokaler, med snabb inflyttning, men även möjlighet att anpassa byggnader i tidigt skede.

  Den första logistiketappen omfattade en logistikbyggnad om ca 11 900 kvm delbar i två lokaler. Byggnaden miljöcertifieras enligt BREEAM med ambition att nå nivå Excellent samt är försedd med solceller. Etapp ett färdigställdes under andra kvartalet 2023.

  Stendörren planerar i dagsläget för en andra etapp som kommer omfatta ca 15 000-17 000 kvm logistiklokaler med möjlighet att inrymma mellan 1-4 hyresgäster.

  Vår första etapp av lättindustribyggnader utgörs av två byggnader om vardera ca 2 300 kvm med lokaler från ca 350 kvm. Den första byggnaden beräknas stå klar under kvartal 3 2023, följt av byggnad två under första kvartalet 2024. Nyproducerade lokaler, med snabb inflyttning, men även möjlighet att anpassa byggnader i tidigt skede.

Here is the project