Skip to content

Brunna

Stendörren äger och förvaltar sex fastigheter i Brunna som är helt eller delvis bebyggda. Stendörren utvecklar nya byggnader för att möta efterfrågan på verksamhetsanpassade lokaler i det utmärkta logistikläget.

 • Projektet

  Det attraktiva logistikläget i Brunna fortsätter att utvecklas genom expansion av obebyggd mark och genom flera stora aktörers etablering i området. Stendörren har flera pågående projekt med stor möjlighet till variation och anpassning efter hyresgästens behov. Byggnaderna miljöcertifieras och nyttjar både bergvärme och solenergi.

 • Området

  Brunna är ett väletablerat logistikområde med sitt strategiska geografiska läge invid E18 i Upplands-Bro, 30 kilometer från Stockholm City och 30 minuter från både Arlanda och Bromma Flygplats. Läget innebär effektiva distributionsvägar till Stockholm, Mälardalen och resten av landet och förbindelserna kommer förbättras ytterligare när Förbifart Stockholm står färdig. Området nås enkelt med bil och från närmaste pendelstationen Kungsängen utgår flera busslinjer till området.

 • Lokalerna

  Stendörrens första utvecklingsprojekt i området utgörs av en logistikbyggnad om ca 5 800 kvm med tillhörande rangerytor. Byggnaden på Symmetrivägen 9, har lasthus och markportar och är delad i två separata lokaler. Fastigheten är försedd med solceller, försörjs med bergvärme, har en hög energiprestanda och kommer att uppnå BREAM nivå Excellent. Byggnaden färdigställs under andra kvartalet 2023.

  På samma fastighet planerar Stendörren för ytterligare en logistikbyggnad om ca 5 200 kvm. På Mätarvägen 23 har Stendörren obebyggd mark i bästa skyltläge invid E18 med möjlighet att uppföra en byggnad för verksamheter inom handel eller lätt industri.

Here is the project