Skip to content

Skrubba Allé

Skrubba Allé är vackert beläget invid Drevvikens strand i sydöstra Stockholm. Här planerar Stendörren att varsamt utveckla området med högkvalitativa bostäder nära naturen.

  • Området

    Stendörren har föreslagit ändring från verksamhetsområde till bostadsområde. Under 2022 erhölls ett positivt planbesked från stadsbyggnadskontoret.

    Detaljplanearbetet är bedömt att starta 2023 och förväntas kunna tillskapa omkring 30 000 kvm BTA för bostadsändamål.