HÅLLBARHET

Sedan starten 2014 har Stendörren Fastigheter haft en ambition att driva ett aktivt
hållbarhetsarbete i verksamheten. Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och
värdeökning genom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på ett ansvarstagande sätt.

fullständig rapport och gri index läs här

OPERATIONELL EXCELLENS

Bolagsstyrning
Transparens & kommunikation
Antikorruption
Krav och uppföljning av leverantörer, hyresgäster & Sammarbetspartners
Finansiering
Mänskliga rättigheter

AKTIV PARTNER FÖR HÅLLBART
SAMHÄLLSBYGGANDE

Innovation
Effektiva och flexibla lokaler
Driva hållbarhet i branschen
Attraktiv partner
Engagera sig i lokalsamhället

RESURSEFFEKTIVITET

Energieffektivtet
Miljömässiga materialval
Avfallshantering
Miljöcertifieradebyggnader
Förebygga förorening hos hyresgäster
Reducera klimatpåverkan

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Arbetsmiljö för anställda, hyresgäster och leverantörer
Mångfald & jämställdhet
Företagskultur & ledarskap
Nöjda medarbetare

total energianvändning

Absoluta tal MWH

  • Fjärrvärme, 55.7%
  • Eldningsolja, 2.5%
  • El, 40.9%
  • Drivmedel tjänstebilar, 0.9%

Förnyelsebara och icke förnyelsebara källor

  • Förnyelsebara källor, 92.1%
  • Icke förnyelsebara källor, 7.9%

Total klimatpåverkan TCO2 EKV

  • Fjärrvärme, 67.6%
  • Eldningsolja, 23.5%
  • El, 0%
  • Tjänsteresor bil och flyg, 8.9%

132

KWH/KVM, INTENSITETSMÅTT ENERGIEFFEKTIVITET

Energieffektivisering med 3 % från föregående år. Analys: Fortlöpande förbättringsarbete.

53 059

MWH, TOTAL ENERGIANVÄNDNING, ABSOLUTA TAL

53 059 vilket är en ökning med 25 % som kommer från fastighetsförvärv. 92 % av energianvändningen kommer från förnyelsebara källor. Under året har 4 oljepannor tagits ut från
fastighetsbeståndet till förmån av fjärrvärme.

3,84

KG CO2 EKV/KVM, INTENSITETSMÅTT KLIMATPÅVERKAN

Reducerad klimatpåverkan per kvm med 27 %. Analys: Utbytet av oljepannor för fjärrvärme.

1 545

TON CO2 EKV, TOTAL KLIMATPÅVERKAN, ABSOLUTA TAL

Minskad klimatpåverkan från fg år med 7 %. Analys: Färre oljepannor inom beståndet. Stendörren klimatkompenserar 100 % av sin uppmätta klimatpåverkan inom energieffektiviseringsprojekt i Thailand genom South Pole som är en ledande aktör och projektutvecklare inom klimatkompensationsprojekt.

tegelbruket 1
i fittja

från bortglömd parkeringsplats till grönskande förstad

Idén till en ny förstad till Botkyrka tog form, ett område som både drog nytta av läget och erbjöd 800 nya bostäder i en boendeform som inte fanns i kommunen sedan tidigare.
Ansvarig för gestaltningen av det nya området och bostäderna i det, i nära samarbete med Stendörren och Botkyrka kommun, blev Mårten Bäckman, arkitekt på arkitektfirman
Archus. – Det här området var en skatt som låg och väntade på att bli hittad. Allt som fattades var tanken på att bygga bostäder, berättar han.

Läs hela intervjun

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support