Skip to content

Aktuella projekt

God förvaltning leder till minskad energiförbrukning

Resurseffektivitet är ett av de fokusområden där Stendörren har störst möjlighet att minska sin klimatpåverkan, främst genom att minimera energianvändning i befintligt bestånd. Under 2023 resulterade Stendörrens proaktiva arbete i att fastigheternas energiförbrukning fortsatte att minska.  Under 2023 minskade energiintensiteten till 84,8 kWh/kvm (88), en minskning med 21,4 procent. Samtidigt ökade den inköpa fossilfria elen…

Projektutveckling med hållbarhetsfokus leder till en god arbetsmiljö

Utanför Södertälje utvecklar Stendörren moderna lättindustri- samt logistikfastigheter med fokus på funktion, flexibilitet och hållbarhet i en av Stockholmsregionens största logistik- och industrisatsningar. I början av januari 2024 stod två lättindustribyggnader, á ca 2 200 kvm i Almnäs färdiga. Teamet har jobbat hårt med att uppföra hållbara byggnader genom att bygga moderna och anpassningsbara lokaler,…