Skip to content

Aktuella projekt

Successivt minskad energiförbrukning genom åtgärder

Resurseffektivitet är ett av de fokusområden där Stendörren har störst möjlighet att minska sin klimatpåverkan, främst genom att minimera energianvändning i befintligt bestånd. Under 2022 resulterade Stendörrens proaktiva arbete i att fastigheternas energiförbrukning fortsatte reduceras och andelen fossilfri energi ökade ytterligare. Under 2022 minskade energiintensiteten till 88 kWh/kvm (112), en minskning med cirka 21 procent.…

Projektutveckling med hållbarhetsprofil

Under 2022 tecknade Stendörren att ett hyresavtal med gop Sverige AB. Avtalet gäller lokaler om 2 700 kvm i logistikbyggnaden Viby 19:66 som vid tillfället var under uppförande. Stendörren startade byggnationen av logistikbyggnaden på spekulation i slutet av 2021. Brunna i Upplands-Bro är ett väletablerat område med ett strategiskt läge, så att starta en spekulativ…