Skip to content
sustainability- case-story-top-image-projektutveckling med-hallbarhetsprofil

Projektutveckling med hållbarhetsprofil

Under 2022 tecknade Stendörren att ett hyresavtal med gop Sverige AB. Avtalet gäller lokaler om 2 700 kvm i logistikbyggnaden Viby 19:66 som vid tillfället var under uppförande. Stendörren startade byggnationen av logistikbyggnaden på spekulation i slutet av 2021. Brunna i Upplands-Bro är ett väletablerat område med ett strategiskt läge, så att starta en spekulativ byggnation och därefter anpassa lokalerna efter kundernas behov var ett naturligt beslut. Med standardiserade lösningar vad beträffar lokalernas beskaffenhet såsom dimensioner och funktioner, hög hållbarhetsprestanda men också inbyggd flexibilitet var det sedan möjligt att anpassa lokalerna för gop:s specifika behov. gop Sverige AB är experter inom alla typer av plastmaterial och arbetar mot kunder inom bygg, trädgård, entreprenad och industri över hela Skandinavien.

Stendörren valde tidigt att miljöcertifiera projektet enligt BREEAM SE och med siktet på nivån Excellent. Det ställer höga krav på Stendörren och kräver ett stort engagemang att företaget gör hållbara val genom hela processen. En bergvärmeanläggning installerades från start för att tillgodose både värme och kyla i byggnaden. Därutöver installerades en solcellsanläggning för att förse byggnaden med solenergi. Allt detta sammantaget ger Stendörren och dess hyresgäster en energisnål byggnad med hög hållbarhetsprestanda.