Skip to content

STENDÖRREN ÄGER, UTVECKLAR OCH FÖRVALTAR LOKALER SOM GÖR SKILLNAD

Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla verksamhetsanpassade lokaler för lager/logistik och lätt industri, med konkurrenskraftiga hyror.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen, men också på nya tillväxtmarknader i Västsverige, Danmark, Finland och Norge.

Storstockholm och Mälardalen fortsätter vara en tillväxtmotor för hela Sverige och vi är fastighetsbolaget som hjälper olika typer av verksamheter med ändamålsenliga lokaler i främst denna expansiva region. Vi gör det genom att köpa fastigheter och mark i strategiska lägen runtom i regionen. Sedan utvecklar vi dessa fastigheter i nära dialog med våra hyresgäster för att passa just deras behov. Vi driver även projektutveckling av tidigare outnyttjad tomtmark i samma områden.

Det här skapar inte bara liv och rörelse på platser som tidigare har varit öde utan hjälper våra hyresgäster bli framgångsrika så de kan växa och erbjuda nya arbetstillfällen. På så sätt gör våra fastigheter skillnad, inte bara för våra hyresgästers affärer, utan även för områdena de ligger i, för människorna som bor och jobbar där – och för våra aktieägare.

Den pågående utvecklingen, tillväxten och den ökande befolkningen i Stockholmsregionen skapar också en ökad efterfrågan på bostäder. Inom vårt befintliga fastighetsbestånd arbetar vi därmed även långsiktigt med att ta fram nya detaljplaner för bostäder i rätt lägen.

På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje. Det här kan gälla optimering av allt från tillgänglighet och uppvärmning till planritning och belysning. Vi lägger även in fiber i alla våra kommersiella lokaler, köper bara in grön el och byter ut gamla oljepannor mot fjärrvärme för att minska miljöpåverkan, sänka värmekostnaderna och säkerställa en god funktionalitet på samma gång.