Skip to content

Revisor

På årsstämman 2024 valdes BDO Mälardalen AB till revisor med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor.

BDO:s kontorsadress är Box 6343, 102 35 Stockholm.

stendörren-revisor-image

Johan Pharmanson

Auktoriserad revisor

Övriga väsentliga uppdrag: Anoto AB, Björn Borg AB, Fingerprint Cards AB, Seafire AB, SensysGatso AB.

Aktieinnehav i Stendörren: Inget

stendörren-revisor-image

Johan Pharmanson

Auktoriserad revisor

Övriga väsentliga uppdrag: Anoto AB, Björn Borg AB, Fingerprint Cards AB, Seafire AB, SensysGatso AB.

Aktieinnehav i Stendörren: Inget