Skip to content

Ersättningar

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Nedan dokument innehåller riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021.

 

Ersättningsrapport
Nedan återfinns Stendörrens ersättningsrapporter