Skip to content

Personuppgiftspolicy

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”)

1. SYFTE

Din integritet är viktig för Stendörren och du ska känna förtroende för att Stendörren behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt. Stendörren anser att integritet och skydd för personuppgifter är grundläggande för en framgångsrik och hållbar verksamhet. Denna personuppgiftspolicy ger övergripande information om hur Stendörren behandlar och skyddar personuppgifter.

2. INFORMATION OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Den 25 maj började EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Den ger dig som registrerad utökade rättigheter avseende dina personuppgifter samt ställer krav på hur organisationer och verksamheter behandlar dina personuppgifter. För att öka förståelsen avseende detta område anser vi att följande begrepp är grundläggande att känna till.

Personuppgift
All information som direkt eller indirekt kan knytas till en person, t.ex. namn, personnummer, e-postadress m.m.

Behandling
En åtgärd, eller kombination av åtgärder, beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Den som bestämmer ändamål och medlen för behandlingen av personuppgifter.

3. PRINCIPER OCH SÄKERHET

Stendörren behandlar personuppgifterna på ett lagligt sätt och på ett sätt där du som registrerad ska ges så stor insyn som möjligt. Personuppgifterna som samlas in ska bara behandlas för de ändamål som är uttryckligt angivna. Vidare samlar Stendörren inte in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppfylla dessa ändamål.

Därutöver strävar Stendörren efter att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt, så att inte obehöriga personer får tillgång till dessa. Därför har Stendörren vidtagit säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa detta och att personuppgifterna inte förstörs eller manipuleras.

Stendörren anlitar endast leverantörer som ställer tillräckliga garantier avseende skyddet för personuppgifter.

4. STENDÖRRENS BEHANDLINGAR AV PERSONUPPGIFTER

Stendörren är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom Stendörrens koncern där Stendörren bestämmer ändamålen och medlen för behandlingarna.

Stendörren behandlar personuppgifter för olika kategorier av registrerade. I huvudsak utgörs dessa kategorier av kontaktpersoner och andra medarbetare hos våra hyresgäster, potentiella hyresgäster, leverantörer och andra som vi kommer i kontakt med i samband med i samband med våran verksamhet. Personuppgifterna behandlas just i syfte att kunna utföra vår verksamhet, såsom t.ex. fakturering, ärendehantering, marknadsföring m.m.

Om du som registrerad vill veta mer om hur vi behandlar just dina personuppgifter finns det i följande dokument:

Information till registrerad – Hyresgäst
Information till registrerad – Leverantör
Information till registrerad – Jobbansökan
Information till registrerad – Nyhetsbrev

5. KONTAKT

Om du som registrerad har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakt oss på gdpr@stendorren.se.