Skip to content
  • 53600 kvm

    YTA PÅGÅENDE PROJEKT PER Q1 2024

  • 31200 kvm

    YTA FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT, SENASTE 12 MÅNADERNA

  • 641000 kvm

    Byggrätter, Q1 2024