Skip to content

Ledning

Uppgifterna avseende innehav omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

stendorren-erik-ranje-people

Erik Ranje

VD

Erik är verkställande direktör på Stendörren sedan 2020.

Född 1972.

Utbildning: Master of Science in Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: När Erik tillträde som verkställande direktör kom han närmast från en position som Head of Real Estate Investment Banking på Danske Bank, där han i drygt två år arbetade med bank- och kapitalmarknadsfinansiering samt rådgivning i samband med fastighetstransaktioner. Dessförinnan arbetade Erik inom Structured Real Estate Finance och Corporate Finance på SEB i 20 år.

Innehav: 120 000 teckningsoptioner.

stendorren-caroline-gebauer-people

Caroline Gebauer

Bolagsjurist

Caroline är bolagsjurist i Stendörren sedan 2017 och ansvarar för bolagets legala frågor samt är styrelsens sekreterare.

Född 1980.

Utbildning:  Jur.kand. från Uppsala universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Caroline har tidigare arbetat på Advokatfirman Vinge (2006-2017) och var dessförinnan tingsnotarie på Stockholms tingsrätt (2005-2006).

Innehav: 11 474 B-aktier och 30 000 teckningsoptioner.

stendorren-johan-malmberg-people

Johan Malmberg

Investerings- och affärsutvecklingschef

Johan Malmberg är investerings- och affärsutvecklingschef på Stendörren sedan februari 2022. Dessförinnan var Johan transaktionschef på Stendörren under perioden augusti 2020 – februari 2022.

Född 1974.

Utbildning: Ekonomie kandidat från högskolan i Gävle samt utbildad fastighetsmäklare.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: När Johan år 2020 anställdes på Stendörren kom han närmast från en position som affärsutvecklingschef på bostadsföretaget Fastighets AB Förvaltaren. Dessförinnan arbetade Johan som fristående rådgivare till de börsnoterade fastighetsbolagen Hemfosa och Diös. Johan har även varit anställd rådgivare på fastighetskonsultbolagen Tenzing och Catella samt på Swedbank Corporate Finance. Johan har medverkat i ett stort antal fastighets- och kapitalmarknadstransaktioner under mer än 25 år i marknaden.

Innehav: 4 250 B-aktier och 12 000 teckningsoptioner.

stendorren-linda-schuur-people

Linda Schuur

Hållbarhetschef

Linda är hållbarhetschef på Stendörren sedan 2023.

Född 1978.

Utbildning: Master of Sustainable Architecture från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Linda har även studerat Internationellt samarbete (för fastighetsbranschen) vid Stanford University, San Fransisco, USA.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Linda kommer närmast från Intea Fastigheter AB (publ) där hon jobbade som hållbarhetschef i drygt två år. Innan det drev hon eget konsultbolag med uppdrag från fastighets- och byggbolag inom hållbarhet. Dessförinnan har hon jobbat som hållbarhetsansvarig på Serneke Projektutveckling och Byggentreprenad i två år samt 12 år som arkitekt med hållbarhetsfokus på diverse arkitektföretag både i Sverige, Göteborg och Stockholm, men även internationellt i USA, New York.

Innehav: 58 B-aktier.

stendorren-per-henrik-karlsson-people

Per-Henrik Karlsson

Ekonomidirektör

Per-Henrik är ekonomidirektör på Stendörren sedan 2020.

Född 1977.

Utbildning: Master of Science in Economics and Business Administration från Växjö Universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Per-Henrik var innan sin roll som ekonomidirektör på Stendörren redovisningschef på bolaget i nästan ett år och kommer dessförinnan från en roll som Head of Nordic Accounting & Financial Control på NREP. Tidigare har Per-Henrik bland annat arbetat för Aberdeen Standard Investments samt som auktoriserad revisor på Ernst & Young.

Innehav: 46 B-aktier och 6 500 teckningsoptioner.

stendorren-maria-jonsson-people

Maria Jonsson

Utvecklingschef

Maria är utvecklingschef på Stendörren sedan 2020.

Född 1974.

Utbildning: Civilingenjör, Lantmäterilinjen med inriktning Fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Maria har tidigare arbetat på Castellum som projektutvecklingschef för Region Stockholm-Norr. Maria har även varit fastighetsutvecklingschef, fastighetschef, tf. verksamhetsutvecklingschef och tf. Region-VD inom Castellum. Maria har 25 års arbetslivserfarenhet från fastighetsbranschen inom befattningar som innefattat utveckling av fastigheter och nya projekt, fastighetsförvaltning, uthyrning, fastighetsförvärv samt ledningsgruppsarbete.

Innehav: 1 900 B-aktier och 11 000 teckningsoptioner.

stendorren-anders-nillson-people

Anders Nilsson

Förvaltningschef, Vice VD

Anders är förvaltningschef och vice verkställande direktör på Stendörren sedan 2020.

Född 1967.

Utbildning: Civilingenjör, Lantmäterilinjen med inriktning Fastighetsekonomi och förvaltning, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: När Anders tillträdde sin tjänst på Stendörren kom han närmast från egen konsultverksamhet. Dessförinnan var Anders Region VD inom Castellum och medlem av dess koncernledning. Inom Castellum har Anders även innehaft rollen som VD för Fastighets AB Brostaden samt varit affärsområdeschef. Anders har drygt 25 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och merparten av de roller Anders haft har utgjort ledande befattningar.

Innehav: 110 000 teckningsoptioner.

stendorren-asa-thorell-people

Åsa Thorell

HR Chef

Åsa är HR-chef i Stendörren sedan 2023 och ansvarar för alla HR-relaterade frågor på bolaget.

Född 1963.

Utbildning: Kandidatexamen i programmet för Personal- och arbetslivsfrågor från Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Åsa har tidigare arbetat i olika roller inom HR på Dustin AB (2015-2022) och var dessförinnan HR Business Partner på ÅF AB (2007-2015).

Innehav: Inget.

stendorren-erik-ranje-people

Erik Ranje

VD

Erik är verkställande direktör på Stendörren sedan 2020.

Född 1972.

Utbildning: Master of Science in Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: När Erik tillträde som verkställande direktör kom han närmast från en position som Head of Real Estate Investment Banking på Danske Bank, där han i drygt två år arbetade med bank- och kapitalmarknadsfinansiering samt rådgivning i samband med fastighetstransaktioner. Dessförinnan arbetade Erik inom Structured Real Estate Finance och Corporate Finance på SEB i 20 år.

Innehav: 120 000 teckningsoptioner.

stendorren-per-henrik-karlsson-people

Per-Henrik Karlsson

Ekonomidirektör

Per-Henrik är ekonomidirektör på Stendörren sedan 2020.

Född 1977.

Utbildning: Master of Science in Economics and Business Administration från Växjö Universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Per-Henrik var innan sin roll som ekonomidirektör på Stendörren redovisningschef på bolaget i nästan ett år och kommer dessförinnan från en roll som Head of Nordic Accounting & Financial Control på NREP. Tidigare har Per-Henrik bland annat arbetat för Aberdeen Standard Investments samt som auktoriserad revisor på Ernst & Young.

Innehav: 46 B-aktier och 6 500 teckningsoptioner.

stendorren-caroline-gebauer-people

Caroline Gebauer

Bolagsjurist

Caroline är bolagsjurist i Stendörren sedan 2017 och ansvarar för bolagets legala frågor samt är styrelsens sekreterare.

Född 1980.

Utbildning:  Jur.kand. från Uppsala universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Caroline har tidigare arbetat på Advokatfirman Vinge (2006-2017) och var dessförinnan tingsnotarie på Stockholms tingsrätt (2005-2006).

Innehav: 11 474 B-aktier och 30 000 teckningsoptioner.

stendorren-maria-jonsson-people

Maria Jonsson

Utvecklingschef

Maria är utvecklingschef på Stendörren sedan 2020.

Född 1974.

Utbildning: Civilingenjör, Lantmäterilinjen med inriktning Fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Maria har tidigare arbetat på Castellum som projektutvecklingschef för Region Stockholm-Norr. Maria har även varit fastighetsutvecklingschef, fastighetschef, tf. verksamhetsutvecklingschef och tf. Region-VD inom Castellum. Maria har 25 års arbetslivserfarenhet från fastighetsbranschen inom befattningar som innefattat utveckling av fastigheter och nya projekt, fastighetsförvaltning, uthyrning, fastighetsförvärv samt ledningsgruppsarbete.

Innehav: 1 900 B-aktier och 11 000 teckningsoptioner.

stendorren-johan-malmberg-people

Johan Malmberg

Investerings- och affärsutvecklingschef

Johan Malmberg är investerings- och affärsutvecklingschef på Stendörren sedan februari 2022. Dessförinnan var Johan transaktionschef på Stendörren under perioden augusti 2020 – februari 2022.

Född 1974.

Utbildning: Ekonomie kandidat från högskolan i Gävle samt utbildad fastighetsmäklare.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: När Johan år 2020 anställdes på Stendörren kom han närmast från en position som affärsutvecklingschef på bostadsföretaget Fastighets AB Förvaltaren. Dessförinnan arbetade Johan som fristående rådgivare till de börsnoterade fastighetsbolagen Hemfosa och Diös. Johan har även varit anställd rådgivare på fastighetskonsultbolagen Tenzing och Catella samt på Swedbank Corporate Finance. Johan har medverkat i ett stort antal fastighets- och kapitalmarknadstransaktioner under mer än 25 år i marknaden.

Innehav: 4 250 B-aktier och 12 000 teckningsoptioner.

stendorren-anders-nillson-people

Anders Nilsson

Förvaltningschef, Vice VD

Anders är förvaltningschef och vice verkställande direktör på Stendörren sedan 2020.

Född 1967.

Utbildning: Civilingenjör, Lantmäterilinjen med inriktning Fastighetsekonomi och förvaltning, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: När Anders tillträdde sin tjänst på Stendörren kom han närmast från egen konsultverksamhet. Dessförinnan var Anders Region VD inom Castellum och medlem av dess koncernledning. Inom Castellum har Anders även innehaft rollen som VD för Fastighets AB Brostaden samt varit affärsområdeschef. Anders har drygt 25 års erfarenhet inom fastighetsbranschen och merparten av de roller Anders haft har utgjort ledande befattningar.

Innehav: 110 000 teckningsoptioner.

stendorren-linda-schuur-people

Linda Schuur

Hållbarhetschef

Linda är hållbarhetschef på Stendörren sedan 2023.

Född 1978.

Utbildning: Master of Sustainable Architecture från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Linda har även studerat Internationellt samarbete (för fastighetsbranschen) vid Stanford University, San Fransisco, USA.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Arbetslivserfarenhet: Linda kommer närmast från Intea Fastigheter AB (publ) där hon jobbade som hållbarhetschef i drygt två år. Innan det drev hon eget konsultbolag med uppdrag från fastighets- och byggbolag inom hållbarhet. Dessförinnan har hon jobbat som hållbarhetsansvarig på Serneke Projektutveckling och Byggentreprenad i två år samt 12 år som arkitekt med hållbarhetsfokus på diverse arkitektföretag både i Sverige, Göteborg och Stockholm, men även internationellt i USA, New York.

Innehav: 58 B-aktier.

stendorren-asa-thorell-people

Åsa Thorell

HR Chef

Åsa är HR-chef i Stendörren sedan 2023 och ansvarar för alla HR-relaterade frågor på bolaget.

Född 1963.

Utbildning: Kandidatexamen i programmet för Personal- och arbetslivsfrågor från Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Åsa har tidigare arbetat i olika roller inom HR på Dustin AB (2015-2022) och var dessförinnan HR Business Partner på ÅF AB (2007-2015).

Innehav: Inget.