Skip to content

Visselblåsare

VI VILL GÖRA RÄTT

Stendörren Fastigheter strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

VÅR VISSELBLÅSARTJÄNST

Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker för oegentligheter. Det är en funktion som är viktig för att värna god bolagsstyrning samt för att bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om sådant som kan få allvarliga konsekvenser för människor, för vår organisation, för samhället eller miljön. Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter, överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Riktlinjer visselblåsartjänst

SÅ HÄR HANTERAS DITT MEDDELANDE

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part – WhistleB, Whistleblowing Centre.

Länk till WhistleB’s hemsida

Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.