Skip to content

Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2024

Stendörren Fastigheter AB:s (publ) valberedning inför årsstämman 2024 har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

  • Oscar Christensson, representant för Altira AB och ordförande i valberedningen
  • Elisabeth Heide, representant för Stendörren Real Estate AB
  • Erik Ståhl Hallengren, representant för SEB Investment Management AB
  • Andreas Philipson, styrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB (publ)

När valberedningen först konstituerades utsågs Henrik Orrbeck till Stendörren Real Estate AB:s representant i valberedningen. På ett valberedningsmöte i januari 2024 meddelade Stendörren Real Estate AB att Elisabeth Heide ersätter Henrik Orrbeck som Stendörren Real Estate AB:s representant i valberedningen. Valberedningen med Elisabeth Heide som Stendörren Real Estate AB:s representant i stället för Henrik Orrbeck har i samband därmed konstituerats.

Stendörrens aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen genom att kontakta valberedningens ordförande Oscar Christensson per telefon, tel. nr 070 – 731 14 98, eller via mejl, Oscar.Christensson@altira.se.

Stendörren Fastigheter AB:s (publ) årsstämma 2024 kommer att hållas den 23 maj 2024 i Stockholm. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets webbplats.

Läs mer om Stendörrens principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024 här.