Skip to content

Valberedning

Valberedning inför årsstämman 2024

Stendörren Fastigheter AB:s (publ) valberedning inför årsstämman 2024 har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

  • Oscar Christensson, representant för Altira AB och ordförande i valberedningen
  • Henrik Orrbeck, representant för Stendörren Real Estate AB (och styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB (publ)
  • Erik Hallengren, representant för SEB Investment Management AB
  • Andreas Philipson, styrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB:s (publ) årsstämma 2024 kommer att hållas den 23 maj 2024 i Stockholm. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets webbplats.

Läs mer om Stendörrens principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024 här.