Skip to content

Aktieägare

Aktieägare Innehav Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Stendörren Real Estate AB 11 532 606 2 000 000 9 532 606 40.6 58
Altira AB 2 801 720 500 000 2 301 720 9,9 14.3
SEB Investment Management 3 279 570 0 3 279 570 11.5 6,4
Länsförsäkringar Fastighetsfond 2 507 355 0 2 507 355 8,8 4,9
Tredje AP-Fonden 1 171 394 0 1 171 394 4,1 2,3
Verdipapirfondet Odin Eiendom 856 660 0 856 660 3 1,7
Handelsbanken Fonder 791 896 0 791 896 2,8 1,6
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 666 712 0 666 712 2,4 1,3
SEB Luxembourg Branch 557 345 0 557 345 2 1,1
Staffan Malmer 331 528 0 331 528 1,2 0,7
Övriga ägare 3 931 479 0 3 931 479 13.8 7,7
Total 28 428 265 2 500 000 25 928 265 100 100
Totalt antal aktieägare 3 316
Största aktieägare per 31 december, 2023