Skip to content

Aktieägare

Aktieägare Innehav Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Stendörren Real Estate AB 11 532 606 2 000 000 9 532 606 40.6 58.0
Altira AB 2 701 720 500 000 2 201 720 9,5 14.1
SEB Investment Management 3 262 801 0 3 262 801 11.5 6,4
Länsförsäkringar Fastighetsfond 2 456 395 0 2 456 395 8,6 4,8
Tredje AP-Fonden 1 171 394 0 1 171 394 4,1 2,3
Verdipapirfondet Odin Eiendom 856 660 0 856 660 3,0 1,7
Handelsbanken Fonder 771 394 0 771 394 2,7 1,5
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 645 999 0 645 999 2,3 1,3
SEB Luxembourg Branch 557 345 0 557 345 2,0 1,1
Alfred Berg 345 213 0 345 213 1,2 0,7
Övriga ägare 4 126 738 0 4 126 738 14.5 8,1
Totalt 28 428 265 2 500 000 25 928 265 100,00 100,00
Totalt antal aktieägare 3 319
Största aktieägare per 30 september, 2023