Skip to content

Bokslutskommuniké 2023

Bokslutskommuniké för januari–december 2023 publicerades fredagen den 23 februari kl 07.00.

Telekonferens och webcast: klockan 10:00 samma dag.

Video - Bokslutskommuniké 2023

23 februari, 2024

Intervju, ABG Sundal Collier

11 mars, 2024

Podcast - Kvartalet, mars 2024

Fyra goda skäl att investera i Stendörren

Stabilt kassaflöde

Stendörrens portfölj utgörs av högavkastande fastigheter inom logistik, lager och lätt industri med långa hyresavtal. Basen av hyresgäster är diversifierad och består av både väletablerade små och medelstora företag samt stora multinationella företag från olika branscher.

God tillväxt

Stendörrens fastigheter är strategiskt belägna i tillväxtområden (befolkningsmässigt och ekonomiskt) i Storstockholm, Mälardalen och andra nordiska tillväxtregioner. Hyresnivåerna ökar i takt med att efterfrågan på lokaler inom logistik och lätt industri i tätorter ökar, medan utbudet minskar med urbanisering som leder till omvandlingar till annan användning. En växande e-handel ger ökad efterfrågan på logistik- och lagerfastigheter, särskilt i urbana lägen, för att möta konsumenternas efterfrågan på korta leveranstider. Ytterligare tillväxt uppnås genom förvärv och verksamhetsförbättringar.

Värdetillväxt i projekt

Stendörrens projektportfölj innefattar möjligheter för nyutveckling av förstklassiga lokaler inom logistik samt lätta industrifastigheter. Dessutom innebär omvandling av fastigheter för alternativ användning, främst för bostadsändamål, ytterligare potential.

Stabil finansiell position

Stendörren har en stabil finansiell position med en väl avvägd mix av eget kapital och banklån från flera av de ledande nordiska bankerna samt kapitalmarknadsbaserad finansiering som komplement (seniora icke-säkerställda obligationer och hybridobligationer). Bolagets finanspolicy innebär att riskerna (belånings- och refinansieringsrisker) balanseras väl.

Kontakt

stendorren-erik-ranje-people

Erik Ranje

VD

Aktien