Skip to content

Obligationer

Stendörrens finansiering utgörs av lån från kreditinstitut samt två obligationslån och en hybridobligation. Stendörrens ena obligationslån (2021-2024) uppgår till 700 miljoner kronor och löper med en ränta om STIBOR 90 plus 3,65 procent och Stendörrens andra obligationslån (2021–2025) uppgår till 600 miljoner kronor och löper med en ränta om STIBOR 90 plus 3,90 procent. Hybridobligationen uppgår till 800 miljoner kronor löper med en ränta om STIBOR 90 plus 6,50 procent och ett första inlösendatum 18 september 2024.