Skip to content

Bolagsstyrningsrapporter

Stendörren är ett svenskt publikt aktiebolag, vars B-aktier sedan den 10 april 2018 är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Bolagsstyrningen i Stendörren utgår från gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning och andra externa styrdokument och rekommendationer samt internt fastställda regler och riktlinjer, såsom bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

Rapport
29 april, 2024 Bolagsstyrningsrapport 2023
28 april, 2023 Bolagsstyrningsrapport 2022
29 april, 2022 Bolagsstyrningsrapport 2021
27 april, 2021 Bolagsstyrningsrapport 2020
23 april, 2020 Bolagsstyrningsrapport 2019
23 april, 2019 Bolagsstyrningsrapport 2018
28 maj, 2018 Bolagsstyrningsrapport 2017
21 april, 2017 Bolagsstyrningsrapport 2016